UNIX i SUN

W CW nr 16/93 (str. 18) w artykule "Unix, tradycja otwartości" - zamieściliśmy, na podstawie badań UNIX WORLD, dane, dotyczące dostawców systemów UNIXowych w latach 91-92, z których wynikało, że pierwsze miejsce wśród nich zajmował Hewlett-Packard.

W CW nr 16/93 (str. 18) w artykule "Unix, tradycja otwartości" - zamieściliśmy, na podstawie badań UNIX WORLD, dane, dotyczące dostawców systemów UNIXowych w latach 91-92, z których wynikało, że pierwsze miejsce wśród nich zajmował Hewlett-Packard.

Nie zgadza się z tą statystyką SUN Microsystems, który przysłał nam dane agencji IDC, z których wynika, że na polu sprzedaży serwerów i stacji roboczych pierwsze miejsce w tych samych latach zajmował on sam, kontrolując 39% rynku, przed HP (20%) i DEC (17%). Również w zakresie systemów RISC/UNIX pierwsza pozycja SUN-a nie podlega dyskusji, gdyż 65% sprzętu RISC bazuje dziś na mikroprocesorach SPARC.


TOP 200