UKE: przetestujmy mobilną telewizję

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce aby od przyszłego roku w Polsce zainteresowane podmioty rozpoczęły zakrojone na szerszą niż dotychczas skalę testy mobilnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds).

UKE: przetestujmy mobilną telewizję

Telefon Nokia N77 z wbudowanym tunerem DVB-H

Według Brukseli wdrożenie DVB-H może stanowić spory bodziec nie tylko dla wąskiego sektora rynku, ale całej europejskiej gospodarki. Z udostępnionych przez Komisje Europejską analiz wynika, że "w 2009 roku światowy rynek telewizji mobilnej osiągnie wartość 11,4 mld euro, natomiast w 2015 roku nawet 20 mld euro". W 2011 r. z przekazów telewizji mobilnej korzystać będzie na całym świecie już 500 mln osób. Według danych UKE w Polsce wydano dotychczas 11 pozwoleń radiowych na eksperymentalne emisje DVB-H.

Zdążyć przed Euro

Zdaniem specjalistów, rok 2008 może mieć istotne znaczenie dla rozwoju telewizji mobilnej w Unii Europejskiej ze względu na wielkie wydarzenia sportowe, takie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz letnie igrzyska olimpijskie, które stanowić będą sprzyjającą okazję do uruchomienia i promocji usług oferowanych w tym systemie.

W związku z tym przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wystąpiły z inicjatywą przeprowadzenia w 2008 r. zakrojonych na szeroką skalę emisji testowych w systemie DVB-H. Mając powyższe na uwadze, aby zapewnić równoprawność uczestnictwa w testach, Prezes UKE zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie operatorów sieci transmisyjnych (telefonii komórkowej, radiodyfuzji, systemów dostępowych i innych), producentów sprzętu, twórców treści (w tym nadawców radiofonicznych i telewizyjnych) do udziału w ww. wspólnych testach telewizji ruchomej w standardzie DVB-H.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terminie do 30 października 2007 r. Po tym terminie Prezes UKE przy współpracy ze środowiskiem ustali zasady przeprowadzenia wspólnych testów oraz uczestnictwa w nich poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów, zgodnie z ich kompetencjami" - poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej.

***

Czytaj także

- Od kiedy na cyfrę?

Więcej o DVB-H:

- Testy telewizji mobilnej w Polsce

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200