UKE i operatorzy podpisali porozumienie, żeby usługi telekomunikacyjne były lepsze

Z inicjatywy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj podpisano dzisiaj Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie podpisały firmy telekomunikacyjne, branżowe izby gospodarcze i instytucje naukowe.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pozostali Sygnatariusze Memorandum zamierzają wspólnie osiągnąć cele wyznaczone krajom członkowskim przez Komisję Europejską takie jak: zapewnienie czytelnych i przejrzystych warunków umów, publikowanie porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług, jak również wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości usług (Quality of Service - QoS). Memorandum podpisali Prezes UKE, Exatel, INEA, Interkam, Netia, Niezależny Operator Międzystrefowy, P4, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa., Polska Telefonia Komórkowa Centertel, PSTD, Systemics PAB, Telefonia Dialog, Telekomunikacja Polska, TK Telekom, UPC Polska, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

"Zagwarantowanie konsumentom jak najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych oraz rzetelnej informacji na temat parametrów tych usług traktuję jako jedno z najważniejszych zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uważam, że polskie rozwiązanie w tym zakresie, polegające na zainicjowanej przez nas współregulacji rynku, ma wiele zalet, które w najbliższym czasie przyniosą wiele korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla sygnatariuszy Memorandum. Bardzo mnie cieszy tak duże zainteresowanie zarówno po stronie środowisk naukowych, jak i operatorów, przedstawicieli stowarzyszeń i izb branżowych. Wszyscy Państwo bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji projektu naszego porozumienia, za co serdecznie dziękuję" - powiedziała Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zobacz również:

  • Po licznych problemach aukcja 5G w końcu wystartowała

Kolejnym etapem współpracy będzie powołanie Zespołu Roboczego złożonego z przedstawicieli Sygnatariuszy Memorandum, którego zadaniem będzie wytypowanie listy wskaźników jakości usług oraz uzgodnionych wspólnie metodyk ich pomiaru i obliczania, tak aby konsumenci zyskali dostęp do pełnej i porównywalnej informacji na temat jakości usług telekomunikacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200