UKE bierze się za krajowy roaming

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił projekty nowych regulacji w zakresie rozliczeń międzyoperatorskich i roamingu krajowego. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji dotyczący przygotowanych rozwiązań.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił projekty nowych regulacji w zakresie rozliczeń międzyoperatorskich i roamingu krajowego. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji dotyczący przygotowanych rozwiązań.

UKE przedstawił do zaopiniowania w sumie cztery projekty:

"Rynek nr 8:

Projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia, że na krajowym rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku oraz nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych.

Rynek nr 9:

Projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń zgodnym z obszarem stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych.

Rynek nr 15:

Projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie wyznaczenia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. jako przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących kolektywną pozycję znaczącą na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i nałożenia obowiązków regulacyjnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym.

Rynek nr 16:

Projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych zgodnym z obszarem ruchomej publicznej sieci telefonicznej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia PTC jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych.

Projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych zgodnym z obszarem ruchomej publicznej sieci telefonicznej Polkomtel S.A. nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia Polkomtel S.A. jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych.

Projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych zgodnym z obszarem ruchomej publicznej sieci telefonicznej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia PTK Centertel jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych" - poinformował UKE.

Postępowania konsultacje w sprawie powyższych projektów decyzji potrwają do dnia 29 maja 2006 r. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje stanowiska w trybie opisanym w obwieszczeniach o rozpoczęciu konsultacji. Wyniki konsultacji i przesłane przez zainteresowane strony opinie zostaną opublikowane w serwisie internetowym UKE.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200