UJ najlepszą uczelnią w Polsce. PW na czele uczelni technicznych

Na podium rankingu najlepszych uczelni w Polsce przygotowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą znalazły się w tym roku Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rankingu uczelni kształcących na kierunkach IT króluje natomiast Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Jak wynika z 13-tego Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczypospolitej w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich oprócz UJ i UW znalazły się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska i krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska.

UJ najlepszą uczelnią w Polsce. PW na czele uczelni technicznych

W kategorii niepublicznych uczelni magisterskich na pierwszym miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Natomiast wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepiej oceniono PWSZ w Kaliszu. Najlepszym uniwersytetem w tym roku jest Uniwersytet Jagielloński, a najlepszą uczelnią techniczną Politechnika Warszawska.

Zobacz również:

W rankingu uczelni, które kształcą na kierunkach IT, na podium znalazły się w tym roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

UJ najlepszą uczelnią w Polsce. PW na czele uczelni technicznych

Uczelnie, które znalazły się w rankingu były oceniane pod kątem prestiżu uczelni, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków studiowania, innowacyjności.


TOP 200