UE zaczyna budowę superkomputerów kwantowych. Jeden z nich zostanie uruchomiony w Polsce

W ramach projektu European Quantum Computing and Simulation w 6 krajach Unii Europejskiej zostaną zbudowane superkomputery kwantowe

Źródło: EU

European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU (tj. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali) z siedzibą w Luksemburgu wyłoniło w drodze konkursu sześć lokalizacji w całej Unii Europejskiej, które zostaną właścicielami i operatorami pierwszych komputerów kwantowych EuroHPC, są to Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska. Celem przedsięwzięcia EuroQCS (European Quantum Computing and Simulation), o łącznej wartości 100 mln EUR, jest umieszczenie na terenie tych krajów komputerów kwantowych i ich integracja z systemami superkomputerowymi.

Te nowe systemy, oparte na europejskiej technologii, będą dostępne przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona użytkowników w całej Europie, dla środowisk naukowych, jak również dla przemysłu i sektora publicznego. Inwestycje wybrane w konkursie zapewniają różnorodność technologii i architektur kwantowych, umożliwiając europejskim użytkownikom testowanie kilku różnych praktycznych implementacji systemów obliczeń kwantowych połączonych z klasycznymi superkomputerami i udostępnionych za pośrednictwem szybkich łączy naukowej sieci światłowodowej PIONIER – Polski Internet Optyczny oraz sieci GEANT.

Zobacz również:

  • Duża zmiana - Apple zezwala na tworzenie emulatorów gier
  • Kwanty od OVHCloud dla edukacji
  • NASK przetestuje nową polską technologię kwantową

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu jest koordynatorem i inicjatorem polskiego projektu (Euro QCS-Poland), a jednocześnie miejscem instalacji systemu. W konsorcjum projektowym z Polski uczestniczą także Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz polska firma z Piaseczna pod Warszawa, Creotech Instruments S.A., która dostarczy ważne komponenty komputera - specjalistyczną elektronikę kontrolno-pomiarową w infrastrukturze polskiego komputera kwantowego integrowanego z infrastrukturą superkomputera PCSS w Poznaniu.

Mieszcząca się w podwarszawskim piasecznie Creotech Instruments to wiodąca w Polsce spółka tworząca specjalistyczną elektronikę na potrzeby rynku kwantowego. Równolegle do niniejszego projektu zespół Creotech obecnie zaangażowany jest w powstanie pierwszego dużego komputera kwantowego dla Komisji Europejskiej. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z planem. Kilka dni temu spółka zawarła 4-letnią umowę ramową z KE, która zapewnia firmie dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych na realizację celów projektu.

Wspólnie z PCSS międzynarodowe zespoły badawcze będą również odpowiedzialne za rozwój hybrydowych klasyczno-kwantowych algorytmów oraz mechanizmów umożliwiającym użytkownikom z całej Europy dostęp i wykorzystanie zasobów nowego komputera kwantowego. Obliczenia kwantowe wykorzystujące składniki infrastruktury superkomputerowej PCSS pozwolą na wykonanie wielu nowych eksperymentów i badań naukowych oraz otworzą nowe możliwości dla innowacji przemysłowych.

W innym projekcie zgłoszonym w ramach konkursu EuroHPC, w budowie komputera kwantowego LUMI-Q, zlokalizowanego w Czechach uczestniczą także polskie jednostki: ACK Cyfronet AGH oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN. Łącznie więc w programie EuroQCS uczestniczyć będzie 5 instytucji z Polski.

Obecnie trwają formalne uzgodnienia co do planów realizacji i finansowania wszystkich sześciu projektów, w których łącznie będą zaangażowani reprezentanci 17 krajów Unii Europejskiej.

Źródło: EU

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200