UE zaakceptowała przełomowe przepisy dotyczące AI

Wczoraj parlament Unii Europejskiej zaakceptował bardzo ważne wytyczne dotyczące AI. Określił, w jaki sposób na naszym kontynencie będzie rozwijana sztuczna inteligencja.

Grafika: Politoco

Chodzi o rozporządzenie Artificial Intelligence Act (przyjęte olbrzymią ilością głosów (523 za, 46 przeciw i 49 wstrzymujących się). Pozwoli ono zbudować środowisko prawne regulujące tę kwestię. Zapewni ono możliwość zrównoważonego rozwoju sztucznej inteligencji, jak również zagwarantuje poszanowanie praw człowieka oraz zminimalizuje zjawisko dyskryminacji, przed którym ostrzegają znawcy problemu. Komentując to wydarzenie Dariusz Standerski (wiceminister cyfryzacji) mówi, „to krok milowy, jeśli chodzi o AI. Stawka była wysoka – nikomu wcześniej nie udało się wypracować tak kompleksowego prawa w obszarze sztucznej inteligencji. Dziś to się udało i mamy przed sobą nową rzeczywistość prawną, którą musimy wspólnie zagospodarować".

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Do tych zaliczono m.in.: stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych czy takich, które dyskryminują określone grupy osób. Niedozwolone będzie także stosowanie systemów AI do tzw. oceny osób obywatelskich (social scoring). To znaczy, że nie będzie można wykorzystywać jej do śledzenia stylu życia obywateli. I dodaje, „Polska, negocjując przepisy, podkreślała, że każdy system AI w jej cyklu życia powinien spełniać trzy warunki: być zgodny z prawem, uwzględniać zasady i reguły etyki dla godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz być bezpieczny i odporny technicznie”.

Zobacz również:

  • Rzecznik Mety skazany przez rosyjski sąd na sześć lat więzienia

Nowe rozporządzenie zakłada wyznaczenie Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji oraz wyłonienie organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich. Ich zadaniem będzie zapewnienie skutecznego egzekwowania nowych przepisów na poziomie krajowym. Kluczowe będzie to, jak przepisy zadziałają w praktyce. Tu dużą rolę ma zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie.

Traktujemy to wyzwanie bardzo poważnie. Wspólnie z ekspertami i ekspertkami chcemy wypracować mądry, przyjazny i bezpieczny ekosystem sztucznej inteligencji. To jeden z obszarów, na którym skoncentrujemy się w trakcie przyszłorocznej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej” dodaje dr Standerski. Wdrożenie Artificial Intelligence Act wymaga powołania lub wybrania spośród istniejących już instytucji tych, które będą nadzorować i regulować rynek AI. Wiceminister Dariusz Standerski zaznacza, że na poziomie krajowym konieczne będzie wprowadzenie także przepisów dotyczących tzw. piaskownic regulacyjnych w zakresie systemów sztucznej inteligencji tak, aby ułatwić rozwijanie i testowanie innowacji, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200