UE wprowadza ułatwienia dla sektora fintech

Unia Europejska zaproponowała w lipcu zwiększenie konkurencyjności sektora płatności, prawne wsparcie dla cyfrowego euro i zachowanie roli gotówki, ponieważ coraz mniej osób korzysta z monet i banknotów.

Clay Banks / Unsplash

Przygotowywany pakiet reform Komisji Europejskiej ma na celu dalsze otwarcie rynku płatności od dawna zdominowanego przez banki i amerykańskie duety Visa i Mastercard, których prymat kwestionują coraz liczniejsze fintechy oferujące konkurencyjne usługi wykorzystujące dane z kont bankowych klientów. „W praktyce propozycja ta doprowadzi do bardziej innowacyjnych produktów i usług finansowych dla użytkowników i będzie stymulować konkurencję”, stwierdziła Komisja Europejska w oświadczeniu. Oczywiście, ostateczny głos w sprawie zapisów prawnych mają poszczególne państwa Wspólnoty oraz Parlament Europejski, przy czym pewne zmiany są bardzo prawdopodobne.

Proponowane reformy mają na celu utrudnienie bankom powstrzymywania fintechów przed otwieraniem u nich rachunków oraz zapewnienie fintechom łatwiejszego dostępu do danych klientów i infrastruktury płatniczej.

Zobacz również:

  • Do 2030 r. 24 banki centralne będą posiadać waluty cyfrowe

Płatności elektroniczne w UE wzrosły z 184,2 bln euro (201,7 bln USD) w 2017 r. do 240 bln euro w 2021 r., a proces ten został przyspieszony przez COVID-19 i wymuszone przez pandemię zmiany modelu życia.

Według przecieków, w wyniku reform ochrona danych zostanie wzmocniona, aby zachęcić konsumentów do korzystania z konkurencyjnych usług. Zostanie m.in. wprowadzony zadośćuczynienia za nieautoryzowane transakcje, takie jak „spoofing” lub oszustów udających bank klienta. Również podstawa prawna dla banków i innych firm płatniczych do dzielenia się informacjami bez naruszania zasad ochrony danych zostanie uproszczona, aby uniknąć nieporozumień i wzmocnić zbiorową zdolność sektora do radzenia sobie z oszustwami. W propozycji znalazł się zapis, że opłaty za dostęp fintechów do danych bankowych powinny być „rozsądne”.

Propozycje regulacji skomentowała Europejska Federacja Bankowa: „To kroki we właściwym kierunku, jeśli chodzi o zapewnienie uczciwej konkurencji między uczestnikami rynku przy sprawiedliwym podziale wartości i ryzyka”.

Europejski Bank Centralny ma w październiku podjąć decyzję, czy forsować cyfrowe euro. Odrębne zasady uczyniłyby je prawnym środkiem płatniczym, co oznaczałoby, że musiałoby zostać zaakceptowane jako forma płatności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200