UE: rekordowo wysokie dotacje na szerokopasmowy Internet

Według najnowszych danych, Unia Europejskiej w ubiegłym roku przeznaczyła na rozwój szerokopasmowego Internetu 1,8 mld euro. To część starań, które zmierzają do zapewnienia wszystkim mieszkańcom UE szybkiego dostępu do sieci.

W 2010 roku Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie 1,8 mld euro ze środków publicznych na rozwój szerokopasmowego Internetu. To najwyższa suma, jaką do tej pory przeznaczono na tego typu inwestycje. Tak wysoka pomoc finansowa ma wesprzeć wysiłki zmierzające do osiągnięcia ambitnego celu, którym jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom UE szybkiego Internetu przed rokiem 2020.

Obecnie, tylko 30 proc. łączy szerokopasmowych w Unii Europejskiej ma prędkość przynajmniej 10 Mb/s, a jedynie 5 proc osiąga średnią prędkość powyżej 30 Mb/s. Komisja Europejska chce, by do roku 2020 wszystkie łącza szerokopasmowe miały przynajmniej 30 Mb/s, a połowa europejskich gospodarstw domowych używała połączeń o prędkości 100 Mb/s.

Zobacz również:

Fundusze publiczne są wykorzystywane głównie na obszarach wiejskich i słabo rozwiniętych, którymi w najbliższym czasie nie będą zainteresowani operatorzy. Pieniądze z UE to jednak tylko dotacje do inwestycji prywatnych, które mają osiągnąć około 3,5 mld euro.

Niedrogie i szybkie łącza szerokopasmowe mają wygenerować duże korzyści ekonomiczne i społeczne dla osób żyjących w regionach słabo rozwiniętych i peryferyjnych. Dadzą im m.in. dostęp do służby zdrowia, administracji i nauki za pośrednictwem Internetu. Biznes również ma nadzieję skorzystać z nowych możliwości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200