UE porządkuje rynek usług bezprzewodowego dostępu do internetu

Neoregelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej (Digital Agenda) działającej w ramach Komisji Europejskiej, przedstawiła wczoraj założenia nowego planu ustalenia zasad przyznawania licencji na używanie częstotliwości radiowych wykorzystywanych przy świadczeniu usług bezprzewodowego dostępu do internetu.

Komisja Europejska chce w ten sposób doprowadzić do tego, aby do 2013 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywały w tej kwestii te same zasady. Komisja chce też, aby najpóźniej do 2012 r. wszystkie kraje zaakceptowały założenia techniczne zapobiegające nakładaniu się i interferencji różnych pasm częstotliwości przyznawanych dostawcom zapewniającym bezprzewodowy dostęp do internetu.

Chodzi tu szczególnie o pasma częstotliwości 900/1800 MHz, 2,5 GHz i 3,4 GHz do 3,8 GHz. Digital Agenda będzie też domagać się, aby wszystkie kraje udostępniły dostawcom usług do stycznia 2013 r. również pasmo częstotliwości 800 MHz.

Zobacz również:

Propozycja jest oparta na unijnych zasadach Single Market (Jeden rynek) i przewiduje, że koordynacją wdrażania zasad w życie zajmą się unijne agendy CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i Joint Research Centre.


TOP 200