UE odrzuca pomysł, aby duże firmy technologiczne ponosiły część kosztów związanych z budową sieci 5G

Zdecydowana większość krajów należących do Unii Europejskiej odrzuciła postulat zgłoszony przez operatorów sieci telekomunikacyjnych, nawołujący do tego aby duże firmy technologiczne finansowały rozwój szerokopasmowych połączeń bazujących na technologii 5G.

Grafika: Ericsson

Propozycję przedstawiły dwie organizacje zajmujące się telekomunikacją (GSMA i ETNO), które reprezentują 160 operatorów sieci telekomunikacyjnych funkcjonujących w Europie. Według nich, ponad 5% całego ruchu obserwowanego w internecie generują duże firmy technologiczne i dlatego to one powinny partycypować w kosztach ponoszonych na budowanie nowych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie tych, które świadczą swe usługi urządzeniom 5G.

Unia Europejska rozpoczęła konsultacje w tej sprawie w pierwszym kwartale zeszłego roku, a ministrowie telekomunikacji reprezentujący kraje unijne spotkali się z niedawno z jednym z komisarzy (Thierr Breton) i poinformowali go, że nie popierają tej propozycji. Argumentowali, że jak dotąd nie przeprowadzono badań, które przemawiałyby za takim rozwiązaniem, a niektórzy zgłaszali obawy, że firmy technologiczne i tak przerzucą te koszty na konsumenta.

Zobacz również:

  • App Store zniknie z Chin?
  • UE ukarała TikTok olbrzymią karą

W raporcie stwierdzono również, że niektórzy ministrowie obawiają się, iż wniosek może potencjalnie naruszyć unijne zasady dotyczące tak ważnej kwestii, jak neutralność sieci. Zasada neutralności zakłada, że każdy bez wyjątku ruch internetowy powinien być traktowany tak samo, a więc bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania czy też ustalania priorytetów.

Niektóre kraje poparły ten plan. To grupa dziesięciu krajów, do której należą między innymi Francja, Grecja, Włochy i Hiszpania. Przeciwnego zdania są natomiast m.in. Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Holandia.

Takie firmy jak Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon i Microsoft – które miałyby finansować to przedsięwzięcie – zgłosiły również stanowcze weto argumentując, że i tak przeznaczają już olbrzymie pieniądze w rozwój europejskiego, cyfrowego ekosystemu telekomunikacyjnego. Oczekuje się, że UE przedstawi do końca kwietnia raport, w którym wyrazi swoje końcowe stanowisko w tej sprawie. Zadecyduje wtedy, czy odrzuca tę propozycję, czy też przedkłada Parlamentowi Europejskiemu stosowny wniosek obligujący go do przedyskutowania tej sprawy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200