UE – nowe samochody będą musiały być wyposażone w automat dzwoniący na numer 112

Parlament Europejski zadecydował w głosowaniu 28-go kwietnia, że od marca 2018 roku wszystkie nowe, produkowane w krajach Unii Europejskiej samochody osobowe i furgonetki będą musiały być wyposażone w systemy, które w razie wypadku automatycznie będą powiadamiać służby ratownicze o zdarzeniu.

System nosi nazwę eCall i eksperci są zdania, że po jego wdrożeniu liczbę osób ginących w wypadkach samochodowych będzie można obniżyć o co najmniej 10%. Oznacza to, że rocznie uda się w ten sposób ocalić życie ok. 2500 osobom, nie mówiąc już o tym iż wielu kierowców i pasażerów samochodów biorących udział w wypadkach będzie mogło szybciej wrócić do zdrowia.

Po stwierdzeniu iż doszło do wypadku, system eCall automatycznie nawiązuje łączność ze służbami ratowniczymi i pogotowiem dzwoniąc na numer 112 przy wykorzystaniu publicznej sieci bezprzewodowej. Będzie to ogólnodostępna, bezpłatna usługa, niezależnie od tego w jakim samochodzie system eCall został zainstalowany.

Zobacz również:

Wcześniej, zanim ustawa została przegłosowana, szereg osób zgłaszało wątpliwości dotyczące kwestii prywatności. Chodziło o to, że system taki może być wykorzystywany np. do śledzenia kierowców. Wątpliwości te zostały jednak rozwiane po tym, gdy ustawodawca wprowadził do ustawy poprawkę mówiącą, że system eCall może być wykorzystywany do lokalizowania samochodu wyłącznie wtedy, gdy nastąpił wypadek, a pod żadnym pozorem wcześniej.

System będzie udostępniał służbom ratowniczym dane, które umożliwiają szybkie udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. Będą to takie informacje, jak typ samochodu, rodzaj paliwa, dokładny czas wypadku, lokalizacja samochodu i dodatkowo liczba pasażerów.

Ustawa stanowi też, że służby ratownicze nie mogą nikomu udostępnić zebranych w ten sposób danych, a producenci systemów eCall muszą wprowadzić do nich mechanizmy, które pozwolą za naciśnięciem jednego przycisku usuwać przechowywane w urządzeniu informacje.

Pomimo wymienionych powyżej poprawek zmierzających do zapewnienia danym zbieranym przez system eCall bezpieczeństwa, niektórzy parlamentarzyści nie byli do końca przekonani, czy powinni głosować za przyjęciem ustawy. Twierdzili np., że system znajdujący się normalnie w stanie uśpienia, potencjalnie może wygenerować dane zawierające informacje pozyskane z GPS, a te mogą być przechwytywane przez hakerów. Wynik głosowania pokazuje, że większość parlamentarzystów nie podzielała tych obaw.

Komisja Europejska postanowiła też, że po trzech latach (a więc w 2021 roku) przyjrzy się uważnie funkcjonowaniu systemu eCall i podejmie decyzję, czy nie należałoby też zobligować producentów innych rodzajów pojazdów – takich jak autobusy i samochody ciężarowe – do instalowania w nich takiego systemu.


TOP 200