Tylko 1/5 organizacji dojrzale podchodzi do danych

Rozwój i innowacyjność organizacji są hamowane przez ograniczoną zdolność do generowania wartości z danych – wnioski z globalnego badania HPE

Pexels/ Pixabay

Stwierdzenie, że dane są nowym złotem czy ropą staje się już truizmem. Paradoksalnie, oprócz wielkich firm technologicznch szybciej dostrzegł to sektor rządowy niż MŚP, tymczasem wiadomo już, że organizacje określane jako „data driven” szybciej się rozwijają i przynoszą większe zyski. Spójrzmy na największe gospodarki świata: nawet Komunistyczna Partia Chin ogłosiła dane środkiem produkcji, a za podstawę rozwoju gospodarczego uznały dane m.in. Komisja Europejska czy rząd USA.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) zaprezentowała właśnie wyniki globalnego badania pokazujące, że brak dojrzałości w zakresie wykorzystania danych utrudnia zarówno sektorowi prywatnemu, jak i publicznemu osiągnięcie kluczowych wyników, takich jak wzrost sprzedaży czy stymulowanie ekologicznego rozwoju. Badanie ukazuje szczegółowy obraz strategicznych, organizacyjnych i technologicznych luk, które organizacje muszą wypełnić, aby wykorzystać dane jako strategiczny atut.

Zobacz również:

  • Superkomputer HPE powraca na Międzynarodową Stację Kosmiczną
  • Żabka wybrała platformę HPE GreenLake
  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?

HPE zleciła globalnej firmie badawczej YouGov przeprowadzenie badania obejmującego 8 685decydentów z różnych branż i sektora publicznego w 19 krajach (w tym 500 osób z Polski). Badanie wykazało, że w statystycznej organizacji poziom dojrzałości w zakresie wykorzystania danych (czyli zdolność do tworzenia wartości z danych) wynosi globalnie 2,6, zaś w Polsce - 2,7 na pięciopunktowej skali (odwzorowującej tzw. model dojrzałości HPE). Aż 14% firm znajduje się na najniższym poziomie – anarchii danych, 29% na poziomie drugim (tu przeważają firmy zatrudniające do 250 pracowników) – 29%; z kolei 37% osiąga trzeci poziom wglądu w dane (data insight) – w tej grupie przeważają duże organizacje. Tylko 20% zasługuje na określenie „data driven organization”, osiągając najwyższe poziomy: 17% poziom czwarty, a jedynie 3% badanych podmiotów osiągnęło najwyższy poziom dojrzałości.

Badanie wykorzystuje tzw. „model dojrzałości” opracowany przez HPE, który ocenia zdolność organizacji do tworzenia wartości na podstawie danych w oparciu o kryteria strategiczne, organizacyjne i technologiczne. Najniższy poziom dojrzałości (1) nazywany jest „anarchią danych” - na tym poziomie zestawy danych są odizolowane od siebie i nie są systematycznie analizowane w celu tworzenia spostrzeżeń lub wyników. Najwyższy poziom (5) nazywany jest „ekonomią danych” - na tym poziomie organizacja strategicznie wykorzystuje dane do poprawiania wyników, w oparciu o ujednolicony dostęp zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł danych, które są analizowane za pomocą zaawansowanych metod analitycznych i sztucznej inteligencji.

„Panuje powszechna zgoda co do tego, że dane mają ogromny potencjał, aby rozwijać nasze życie prywatne i zawodowe – jednak wykorzystanie tego potencjału wymaga zmiany strategii transformacji cyfrowej w organizacjach” – skomentował wyniki badania Antonio Neri, President and CEO w HPE. „W transformacji cyfrowej musimy przejść od podejścia „najpierw chmura” do „najpierw dane”. Oznacza to, że podmioty muszą dostosowywać swoje decyzje strategiczne, organizacyjne i technologiczne do nadrzędnego celu, którym jest wykorzystanie danych jako strategicznego zasobu”.

Bycie data driven oznacza konieczność zniwelowania strategicznych, organizacyjnych i technologicznych luk

Badanie HPE przestawia szczegółowy obraz strategicznych, organizacyjnych i technologicznych luk, które organizacje muszą zniwelować, aby wykorzystywać dane na każdym etapie łańcucha wartości, aby osiągnąć wyższy poziom dojrzałości pracy z danymi. Zaskakujące, że u schyłku 2022 roku zaledwie 13% respondentów na świecie (8% w Polsce) uważa, że strategia ich organizacji w zakresie danych stanowi kluczowy element strategii korporacyjnej. Prawie połowa respondentów zaznaczyła, że ich organizacja albo nie ma budżetu na inicjatywy w zakresie danych (globalnie: 28%, Polska: 26%), albo tylko sporadycznie finansuje inicjatywy w zakresie danych z budżetu IT (globalnie: 20%, Polska: 21%). Tylko 28% respondentów na świecie (24% w Polsce) potwierdziło, że ich strategia polega na dostarczaniu produktów lub usług opartych na danych - co wskazywałoby na fakt, że większość z tej grupy nie ma strategii – vide pierwszy wskaźnik. Prawie połowa respondentów stwierdziła, że ich organizacje nie wykorzystują metod takich jak uczenie maszynowe czy uczenie głębokie, a do analizy danych wykorzystują arkusze kalkulacyjne (globalnie: 29%, w Polsce: 25%) lub usługi business intelligence i gotowe raporty (globalnie: 18%, w Polsce: 17%). Większość respondentów (globalnie: 62%, w Polsce: 55%) twierdzi, że kontrola danych i metod tworzenia z nich wartości jest strategicznie istotna.

Szczegółowy wgląd w wyniki badania pokazuje, że 14% (10% w przypadku Polski) organizacji jest na pierwszym poziomie dojrzałości („anarchia danych”), 29% (również 29% w przypadku Polski) na poziomie drugim („raportowanie danych”), 37% (Polska: 45% organizacji) na poziomie trzecim („wgląd w dane”), 17% (Polska: 15% ) na poziomie czwartym („danocentryczność”), a tylko 3% (Polska: 1% ) na poziomie piątym („ekonomia danych”). Z kolei brak zdolności wykorzystywania danych ogranicza możliwość kreowania kluczowych wyników, takich jak wzrost sprzedaży (globalnie: 30%, Polska: 34%), innowacyjność (globalnie: 28%, Polska: 23%), rozwój customer experience (globalnie: 24%, Polska: 23%), lepsza ochrona środowiska naturalnego (globalnie i w Polsce: 21%) czy zwiększenie efektywności wewnętrznej (globalnie: 21%, Polska: 18%). Większość respondentów (globalnie: 62%, w Polsce: 55%) twierdzi, że kontrola danych i metod tworzenia z nich wartości jest strategicznie istotna.

Organizacje chcą mieć kontrolę w chmurze i na brzegu sieci

Charakterystyczną cechą dla niskiego poziomu dojrzałości danych jest brak nadrzędnej architektury związanej z danymi i analitycznej. Zamiast tego dane są trzymane oddzielnie w poszczególnych aplikacjach lub lokalizacjach. Tak jest w przypadku 34% respondentów na świecie (30% w Polsce). Z drugiej strony tylko 19% respondentów na świecie (15% w Polsce) wdrożyło centralny hub danych lub architekturę typu data fabric, które zapewniają całej organizacji jednolity dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a kolejne 8% globalnie (w Polsce: 5%) stwierdziło, że hub obejmuje również zewnętrzne źródła danych.

Zważywszy, że dane coraz częściej zlokalizowane są w chmurze lub na brzegu sieci, większość respondentów (globalnie: 62%, w Polsce: 55%) stwierdziło, że strategicznie ważne jest, aby ich organizacje miały kontrolę nad swoimi danymi i narzędziami pozwalającymi tworzyć z nich wartość. Ponad połowa respondentów (globalnie: 53%, w Polsce: 52%) obawia się, że najwięksi dostawcy chmury mają zbyt dużą kontrolę nad zdolnością do generowania wartości z danych, a 39% (w Polsce: również 39%) dokonuje ponownej analizy swej strategii chmurowej ze względu na m.in.: rosnące koszty chmury (globalnie: 42%, w Polsce: 39%), obawy o bezpieczeństwo danych (globalnie: 37%, w Polsce: 35%), potrzebę bardziej elastycznej architektury danych (globalnie: 37%, w Polsce: 35%), czy brak kontroli nad swoimi danymi (globalnie: 32%, w Polsce: 24%).

„Wiele polskich instytucji oraz firm, celem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, rozpoczyna lub prowadzi procesy transformacji cyfrowej. Niestety w związku z długiem technologicznym oraz znaczącą liczbą systemów typu legacy, przedsiębiorstwa stają przez wyzwaniami, których powszechna dziś strategia „cloud-first” nie jest w stanie zaspokoić” – komentuje Krzysztof Kowalczyk, High Velocity, Compute and Data Services Sales Leader w HPE Polska.

„Ze względu na ogromny wzrost ilości danych na brzegu sieci, organizacje potrzebują hybrydowych architektur typu edge-to-cloud, w których chmura ułatwia wykorzystanie danych. HPE GreenLake daje im możliwość dostępu do danych, kontroli, ochrony, zarządzania i generowania wartości z danych w dowolnym miejscu, w jednolity sposób” - dodaje Neri. Ogłoszenie raportu zbadań zbiegło się ze wprowadzeniem w HPE GreenLake nowych usług dla aplikacji, analityki i deweloperów, które umożliwiają organizacjom zmodernizowanie przetwarzania zadań produkcyjnych w środowiskach chmury hybrydowej w oparciu o dane („data-first”).

Metodologia badań

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety internetowej przeprowadzonej przez YouGov między 26 października a 18 listopada 2022 r. wśród kadry kierowniczej szczebla C, kierowników jednostek biznesowych i obszarów funkcyjnych, kierowników departamentów i działów, managerów pierwszej linii i kierowników zespołów z różnych branż i sektora publicznego w Australii (N = 500), Brazylii (N = 500), Kanadzie (N = 500), Francji (N = 500), Niemczech (N = 500), Indiach (N = 500), Włoszech (N = 500), Japonii (N = 400), Meksyku (N = 500), Holandii (N = 500), Polsce (N = 500), Singapurze (N = 500), Hiszpanii (N = 200), Korei Południowej (N = 400), Szwecji (N = 200), Szwajcarii (N = 200), Turcji (N = 200), Wielkiej Brytanii (N = 500) oraz USA (N = 1000).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200