Tworzymy agendę na nowy rok

9. Social networking

- Wewnętrzny i na zewnątrz social networking firmy w kontekście bezpieczeństwa danych klientów oraz danych kluczowych dla prowadzenia biznesu

- Czy CIO jest hamulcowym adaptacji firmy do działania w warunkach określonych przez rozwój Social Networking?

- Co gracze sceny SN sądzą o roli CIO i IT w firmie w świecie nowych mediów

- Sposoby adaptacji do FB

- SN jako narzędzie w procesie decyzyjnym i innowacyjnym

10. IT wobec gwałtownego rozwoju aplikacji mobilnych

- Jakie kompetencje powinien zgromadzić i jaką rolę powinien odegrać CIO i podległe mu IT we wspieraniu biznesu poprzez rozwiązania mobilne.

- Aplikacje mobilne dla użytku wewnętrznego: krytyczne aplikacje na urządzenia mobilne

11. Organizacja modelu pracy i struktury IT w nowych czasach

Tworzymy agendę na nowy rok

Rekomendacje tematów i zadań zebrane poza walnym spotkanie Klubu CIO.

1. Udział Klubu CIO w spotkaniach organizowanych przez inne środowiska menedżerskie: CFO, CMO, CEO, COO w celu poznania stanowiska innych i przekazania własnego stanowiska. (P. Poppe, CIO w Selenie)

Tworzymy agendę na nowy rok

W drugiej części spotkania rozmawialiśmy na temat konsumeryzacji IT. Swój punkt widzenia przedstawiła Anna Telakowiec, dyrektor marketingu w Bonduelle. Mobilne technologie i media społecznościowe zmieniają sposób zachowania konsumentów, a działy marketingu muszą na te zmiany odpowiadać. Potrzebne jest im wsparcie działów IT. Dlatego CIO powinni stać się partnerami dla dyrektorów marketingu, pomagać im w wyborze optymalnych rozwiązań, a także wskazywać innowacyjne kierunki inspirowane rozwojem technologii.

Tworzymy agendę na nowy rok

Anna Telakowiec, Bonduelle


TOP 200