Twitter zaproponuje nowy model działania sieci społecznościowych

Korporacja pracuje nad nowatorskimi usługami świadczonymi przez media społecznościowe, bazujące na zupełnie nowym, zdecentralizowanym modelu. W opinii znawców, którzy przyjrzeli się temu zamierzeniu, mogą one zupełnie zmienić obraz takich mediów, powodując jednak szereg nowych, nieznanych wcześniej problemów.

Firma opracowała nowy protokół obsługujący takie media, nadając mu wdzięcznie brzmiącą nazwę „Bluesky”. Wiele zastosowanych w nim rozwiązań zostało zaczerpniętych z programów pocztowych i charakteryzuje się on tym, że oferuje szereg mechanizmów stanowiących alternatywę dla używanych obecnie, scentralizowanych platform mediów społecznościowych.

Mówiąc najprościej Twitter chce, aby użytkownicy mogli budować swoje własne, jak to określa interoperacyjne sieci społecznościowe - i zrezygnuje z pewnej kontroli nad tworzonymi przez siebie produktami. Jest to bardzo ambitny, wręcz rewolucyjny projekt, proponujący zupełnie inne mechanizmy kontrolujące treści rozpowszechniane przez media społecznościowe, niż te stosowane obecnie.

Zobacz również:

Protokoły obsługujące poczty e-mail są tak zaprojektowane, aby użytkownicy swobodnie wymieniać informacje między sobą lub budować swoje własne serwery pocztowe obsługujące wybrane grupy użytkowników.

Dostępne obecnie media społecznościowe pracują zupełnie inaczej. Są to właściwie zamknięte platformy i ich użytkownicy nie mają na wpływu na to, jakie świadczą usługi. Użytkownik nie może tu zbudować własnego serwera obsługującego sieć społecznościową. Projekt „Bluesky” ma to zupełnie zmienić, dając użytkownikowi sieci społecznościowej możliwość kreowania własnych usług i schematów działania.


TOP 200