Turniej procesorów

Porównanie wydajności układów firm Intel, AMD i Cyrix.

Porównanie wydajności układów firm Intel, AMD i Cyrix.

Odpowiednikami procesorów serii Intel Pentium są procesory AMD K5 oraz Cyrix 6x86, które przy porównywalnych właściwościach oferowane są po znacznie niższych cenach. Przedstawiamy rezultaty testów wydajności trzech układów o podobnych parametrach: Intel Pentium 133 MHz, AMD K5 PR-133 oraz Cyrix 6x86-P133+. Testy przeprowadzono przy wykorzystaniu komputera TCH Pop firmy TCH Systems oraz oprogramowania firmy BAPCo.

Jak testowano procesory

Testowane procesory były kolejno instalowane w komputerze wyposażonym w płytę systemową ATC-1020 firmy A-Trend, zawierającą typową oprawkę ZIF Socket 7.

Zgodnie z dokumentacją płyty, za każdym razem trzeba było zmienić położenie kilku zworek, a w przypadku procesora Cyrix założyć nowy, silniejszy wentylator.

Porównanie właściwości procesorów Pentium, AMD K5 i Cyrix 6x86 jest możliwe przy wykorzystaniu tylko niektórych modeli płyt systemowych, które powinny zapewniać zmianę częstotliwości zegara i ewentualnie napięcia zasilającego. W przypadku płyty ATC 1020, dla układu Pentium częstotliwość zegara ulega podwojeniu (z 66 MHz na 133 MHz), dla AMD K5 PR133 powiela się ze współczynnikiem 1.5 (z 66 na 100 MHz) zaś dla procesora Cyrix 6x86 należy zmienić częstotliwość płyty na 55 MHz, co po podwojeniu wewnątrz procesora daje częstotliwość 110 MHz.

Dla każdej z badanych konfiguracji uruchamiano, pod kontrolą systemu Windows NT 3.51, typowy test firmy BAPCo, który mierzy wydajność przetwarzania kilku popularnych, 32-bitowych aplikacji: arkusza kalkulacyjnego Excel, programu CAD firmy OrCAD, edytora tekstów Word, programu grafiki prezentacyjnej PowerPoint (jedyna aplikacja 16-bitowa) oraz programu dla projektowania przedsięwzięć firmy TEXIM. Na podstawie pomiarów szybkości pracy każdej z tych aplikacji, program testujący wyliczył uśrednioną wartość wydajności dla każdego z testowanych procesorów.

Wyniki testów

Zgodnie z oczekiwaniami, szybkości przetwarzania 32-bitowych aplikacji nie różniły się w sposób zasadniczy - w granicach kilku procent.

I choć dla różnych typów aplikacji najwyższą wydajność przetwarzania oferują inne procesory, to pod względem ogólnej wydajności najszybszym procesorem okazał się układ AMD K5 PR133. Kolejne miejsca zajęły: Pentium 133 MHz i Cyrix 6x86 P133+.

Procesor AMD K5 jest układem zawierającym 4,3 mln tranzystorów. Jego moc obliczeniowa wynika z zastosowanej architektury, opartej na superskalarnym rdzeniu. W jednym cyklu zegara, w jednym potoku przetwarzane są jednocześnie cztery instrukcje w sześciu blokach wykonawczych, przy czym zachodzi pełne przewidywanie błędów oraz dynamiczne prognozy adresów skoków. Następcą K5 ma być układ AMD K6, który wejdzie na rynek w I poł. br. K6 będzie wyposażony w

64 KB pamięci podręcznej i zestaw instrukcji MMX na licencji Intela.


TOP 200