Turbo Pascal for Windows

Ostatnio Borland zaprezentował wersję popularnego kompilatora - Turbo Pascal - pracującego w środowisku Windows 30.

Ostatnio Borland zaprezentował wersję popularnego kompilatora - Turbo Pascal - pracującego w środowisku Windows 30. Nowa wersja nazywa się Turbo Pascal for Windows 1.0. Towarzyszy jej blisko 800-stronicowy podręcznik. Cena w Stanach Zjednoczonych będzie wynosiła około 250 USD.


TOP 200