Trzy polskie superkomputery na liście TOP500

W Polsce uruchomiono w tym roku w ramach projektu „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” cztery superkomputery. Trzy z nich znalazły się na tegorocznej liście TOP500, prezentującej najszybsze systemy obliczeniowe tego typu na świecie. Komputery te również znalazły się w zestawieniu Green500 ze względu na niski pobór mocy. Docenione superkomputery są częścią większej infrastruktury obliczeniowej w Polsce, która ma już ogólną moc obliczeniową ok. 16 PFLOPS.

Grafika: Gerd Altmann/Pixabay

Zakup całej infrastruktury dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Celem bezpośrednim PRACE-LAB jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing), złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, wyspecjalizowanych jednostek przetwarzania oraz elastycznych systemów zarządzania danymi. Infrastruktura taka została zainstalowana dotąd w 8 miastach w Polsce, w centrach danych partnerów konsorcjum.

Trzy superkomputery, które znalazły się na liście Top500 to: ALTAIR (PCSS w Poznaniu), Ares (Cyfronet AGH w Krakowie) oraz Tryton Plus (CI TASK w Gdańsku). Komputery te również znalazły się w zestawieniu Green500, gdzie z kolei doceniona jest efektywność energetyczna (najmniejszy pobór mocy). W ramach PRACE-LAB powstała także infrastruktura danych o łącznej wielkości blisko 150 PB i wydajności na poziomie 477GB/s. Zlokalizowana jest ona w dużych polskich ośrodkach akademickich.

Zobacz również:

  • Powstał jeden z najszybszych na świecie akceleratorów aplikacji AI
  • Frontier i Aurora na pierwszych miejscach listy TOP500
  • Chiński superkomputer może wygrać kolejny ranking TOP500

Jednostki uczestniczące w projekcie PRACE-LAB to:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (lider projektu), Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Centrum Informatyczne TASK Politechniki Gdańskiej, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

Superkomputery te są udostępniane całemu środowisku naukowemu w Polsce, dzięki czemu ich użytkownicy zyskają możliwość analizowania i prognozowania na podstawie przetwarzania wielkich zbiorów danych (Big Data). Ponadto, na powstałym systemie udostępniony zostanie użytkownikom emulator obliczeń kwantowych, który pozwoli wznieść przetwarzanie dużych wolumenów danych na nowy poziom. Superkomputery umożliwiają przeprowadzenie symulacji, które przy użyciu zwykłych komputerów zajęłyby często dziesiątki, a czasem nawet i setki lat.

„Aby usprawnić wymianę danych oraz rozszerzyć spektrum badań, nowoczesny system projektu PRACE-LAB podłączony został do krajowej akademickiej sieci PIONIER oraz europejskiej sieci szerokopasmowej GÉANT. W dalszym etapie planowana jest integracja tej infrastruktury z europejskimi systemami EuroHPC, PRACE oraz europejską chmurą na rzecz otwartych danych EOSC (European Open Science Cloud)” - mówi dr inż. Norbert Meyer, koordynator projektu PRACE-LAB.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200