Trzecia odsłona

Borland wprowadza na rynek nową wersję Delphi.

Borland wprowadza na rynek nową wersję Delphi.

Nowa wersja pakietu Borłanda Delphi 3.0 do szybkiego tworzenia aplikacji w języku Object Pascal zachowała wszystkie cechy poprzednich. Uzupełniono ją o nowe możliwości dostępu do baz danych, tworzenia elementów kontrolnych ActiyeX i nowe zestawy komponentów. Dostęp do baz danych zapewniają elastyczne, firmowe sterowniki BDE o rozbudowanych możliwościach w zakresie wykorzystania właściwości wspieranego serwera bazy danych.

W nowej wersji dodano dostęp do baz FoxPro i Access. Do wsparcia opracowania aplikacji wielowarstwowych (serwer baz danych, serwer aplikacji, stacje klienta) sterowniki BDE można instalować na oddzielnym serwerze aplikacji, co jest szczególnie korzystne w przypadku tworzenia aplikacji dla WWW Delphi 3.0 oferuje ponadto dostęp do baz danych za pośrednictwem sterowników ODBC. Delphi 3.0 proponuje ułatwione możliwości opracowania obiektów zgodnych z techniką COM i ActiyeX, natomiast nie oferuje techniki Java. W Delphi korzysta się z modułu Actiye Creation do tworzenia elementów ActiyeX, z modułu Actiye Forms do przekształcania dowolnej formatki ekranowej na aktywną stronę HTML oraz Actiye Web Deployment do rozpowszechniania aplikacji przez Internet. Delphi 3.0 w cenie 129 do 1799 USD od maja dostępny będzie na polskim rynku.


TOP 200