Trzeci sektor w sieci

Organizacje pozarządowe coraz częściej i chętniej korzystają z nowoczesnych technologii. Popularny staje się e-wolontariat, zainteresowanie budzą aplikacje mobilne.

Dzięki informatyce organizacje pozarządowe mogą usprawniać wiele obszarów swojej działalności. Mogą skuteczniej realizować swoją misję - angażować większą liczbę osób, lepiej komunikować się ze społecznością lokalną, dotrzeć do mieszkańców, łatwiej pozyskiwać i przetwarzać informacje o potrzebach społecznych, promować swoją działalność. Technologia usprawnia rutynowe działania i daje szansę na poszerzenie pola aktywności. Dzięki wykorzystaniu internetu czy aplikacji mobilnych fundacje czy stowarzyszenia mogą działać taniej, szybciej, efektywniej i na nieznanych wcześniej polach.

Mobilna pomoc

Perspektywom i możliwościom wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w działalności organizacji pozarządowych poświęcona była, zorganizowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, konferencja "Sektor 3.0. Technologie w organizacjach pozarządowych".

Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie z wykorzystania aplikacji mobilnych. Tomasz Kalka z iTraff Technology zwracał uwagę, że wiele organizacji, które stworzyły aplikacje mobilne, nie wykorzystuje potencjału i możliwości, jakie dają smartfony. Nie chodzi o zrobienie mobilnej wersji swojej strony internetowej. Ważniejsze jest wykorzystanie elementów, takich jak: geolokalizacja, rozpoznawanie dźwięku i obrazu, zastosowanie QR-kodów.

Ciekawy przykład rozwiązania stanowi aplikacja Woodstock Pathfinder 2011, udostępniana uczestnikom Przystanku Woodstock. Za pomocą kamery telefonicznej można oglądać rzeczywistą przestrzeń imprezy z nałożonymi na nią danymi o lokalizacjach. Aplikacja ułatwia nawigowanie po terenie Przystanku. Wystarczy wybrać miejsce, a aplikacja na ekranie wskazuje kierunek i odległość.

Na ostatni finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowano aplikację wykorzystującą grywalizację. Uczestnicy mieli do dyspozycji pięć gier, można je było odblokować po znalezieniu wolontariusza WOŚP i zeskanowaniu unikalnego kodu QR, który umieszczony był na każdym identyfikatorze. Jeden kod aktywował jedną grę, więc by zagrać we wszystkie, należało znaleźć pięć różnych kodów, czyli pięciu różnych wolontariuszy. Aplikacja ułatwiała znalezienie na mapie sztabów WOŚP, dawała dostęp do newsów na temat działań fundacji i pozwalała na szybkie wysłanie serduszkowego SMS wspierającego Wielką Orkiestrę. WOŚP udostępnił szeroko promowaną aplikację mobilną z kursem pierwszej pomocy.

e-wolontariusze pomagają

Wiele organizacji w Polsce współpracuje z wolontariuszami przez internet. Przedstawiciele serwisu e-wolontariat.pl, który zawiera bazę ofert dla wirtualnych wolontariuszy, zwracają uwagę, że sam e-wolontariat jest u nas słabo rozpoznawalnym zjawiskiem. Tymczasem może to dobre uzupełnienie tradycyjnych działań prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje. Ułatwia dostęp do specjalistów, pozwala angażować osoby z różnych miast, wykorzystywać unikalne umiejętności wolontariuszy, którzy przebywają w innym miejscu niż organizacja, obniża koszty związane z transportem czy wynajęciem lokalu.

W sieci pojawiają się portale pomagające łączyć e-wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi, które szukają wsparcia w danym zakresie. Przykładami e-wolantariatu są: fora samopomocowe, projekty edukacyjne, wspólne gromadzenie informacji, kampanie społeczne.

e-dobroczynność

e-Wolontariat to również e-dobroczynność, czyli przekazywanie darowizn za pośrednictwem internetu lub akcje typu click&donate, w ramach których trzeba kliknąć w odpowiednią ikonę na stronie internetowej, by jakaś firma przekazała pieniądze na dany cel. Organizowane są też akcje internetowe, w których wspiera się akcje społeczne poprzez zaśpiewanie piosenki i umieszczenie swojego nagrania na międzynarodowym serwisie.

Popularnym ostatnio narzędziem wykorzystywanym przez organizacje pozarządowe są media społecznościowe, które pozwalają na szybkie rozpowszechnianie ciekawych inicjatyw. Organizacje wykorzystują je głównie do komunikacji, pozyskiwania opinii o działaniach, poszukiwania wolontariuszy, prowadzenia akcji fundraisingowych.

Jak organizacje pozarządowe korzystają z IT

W Polsce mamy zarejestrowanych ok. 100 tys. organizacji pozarządowych. Ponad jedna czwarta z nich nie używa w swojej pracy komputerów. Kolejne 28% korzysta z jednego komputera, a tylko co dziesiąta wykorzystuje ponad pięć komputerów. Nieco ponad dwie trzecie organizacji ma w siedzibie dostęp do internetu. Dla 65% jest on bardzo istotny i wykorzystywany w codziennej pracy.

Powszechnie wykorzystywana jest poczta elektroniczna i strony internetowe z ważnymi dla organizacji informacjami. Bardziej specyficzne narzędzia używane są przez mniejszość organizacji. 42% wykorzystuje internetowy dostęp do konta bankowego, tylko 14% korzysta z komunikatorów tekstowych, a 11% z telefonii internetowej. Własną stronę internetową ma 56% organizacji, a 6% jest w trakcie jej przygotowywania.

Źródło: Stowarzyszenie Klon Jawor oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200