Trzeci kwartał ComArchu

ComArch może zaliczyć III kw. do udanych. Spółka powiększyła przychody o 5,4 proc. do 35 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł do 3,9 mln zł, zaś zysk netto firmy sięgnął 3,3 mln zł i był o 20 proc. wyższy niż rok temu.

Po trzech kwartałach 2003 r, przychody S.A. wynoszą 101 mln zł, zaś zysk netto 8,2 mln zł. Spółka spodziewa się wzrostu przychodów skonsolidowanych w związku z pozyskanymi niedawno kontraktami.

Zobacz również:


×