Trzeci do kompletu

Polkomtel SA (Plus GSM) kończy testy techniczne usług transmisji danych w technologii GPRS (General Packet Radio Services). Plus GSM będzie ostatnim operatorem, który zaoferował tego typu usługi. Era GSM i Idea Centertel zaofe-rowały je pod koniec sierpnia br. System firmy Polkomtel oparto na rozwiązaniach Nokii.

Polkomtel SA (Plus GSM) kończy testy techniczne usług transmisji danych w technologii GPRS (General Packet Radio Services). Plus GSM będzie ostatnim operatorem, który zaoferował tego typu usługi. Era GSM i Idea Centertel zaofe-rowały je pod koniec sierpnia br. System firmy Polkomtel oparto na rozwiązaniach Nokii.

Plus GSM zamierza uzależnić opłaty za usługi GPRS od liczby wysyłanych i pobieranych pakietów danych, a nie czasu połączenia. Przedstawiciele firmy twierdzą, że ich system billingowy pozwala na taryfikowanie pakietów o niewielkim rozmiarze, nawet do 25 KB.

Usługi GPRS w sieci Plus GSM mają być dostępne już we wrześniu br. w Warszawie, a następnie - od października - w pozostałych największych miastach Polski.

Polkomtel oferuje także usługi transmisji danych w technologii HSCSD (High Speed Circuit Switch Data), która umożliwia przesyłanie danych z prędkością 38,4 Kb/s. W przyszłym roku 10% przychodów firmy ma stanowić sprzedaż usług transmisji danych.

--------------------------------------------------------------------------------

Więcej o technologii GPRS i rozwoju usług tego typu w Polsce piszemy w dziale Sieci, str. 28.


TOP 200