Trwają prace nad projektem nowelizującym krajowy system cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że kieruje do konsultacji projekt nowelizujący krajowy system cyberbezpieczeństwa. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji.

Proponowane w ustawie zmiany są konieczne z powodu zobowiązań podjętych na poziomie europejskim. Chodzi tutaj o wdrożenie zaleceń i standardów opublikowanych w tak zwanym 5G Toolbox, czyli zestawie narzędzi przygotowanych przez Komisję Europejską, Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), przy aktywnym udziale państw członkowskich, w tym Polski.

Analiza obowiązującego obecnie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, przeprowadzona w trakcie prac nad Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, wskazały na potrzebę usprawnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wielu obszarach. A oto najważniejsze proponowane zmiany.

Zobacz również:

1. Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa otrzyma kompetencje do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

2. Sektorowe CSIRT – mimo istnienia takiej możliwości, dotychczas powstał tylko jeden sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa - Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa dla Sektora Bankowości i Infrastruktury Rynków Finansowych (CSIRT-KNF). Zmiany umożliwią powstanie sektorowych CSIRT we wszystkich kluczowych dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa i obywateli sektorach gospodarki;

3. Wprowadzenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacyjnych centrów bezpieczeństwa, czyli SOC. Ponadto, doprecyzowane zostaną zadania i rola SOC w systemie cyberbezpieczeństwa RP;

4. Tworzenie i funkcjonowanie ISAC - zmiany umożliwią tworzenie ISAC, czyli specjalistycznych organizacji, dzięki którym podmioty ksc będą miały możliwość bieżącej wymiany informacji o incydentach, zagrożeniach, podatnościach oraz dobrych praktykach. ISAC usprawnią także współpracę podmiotów z zespołami CSIRT poziomu krajowego.

MC czeka na opinie wyrażone przez stowarzyszenia branżowe, fundacje, instytuty naukowe, środowiska akademickie oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

„Liczymy na kontynuację dobrej współpracy z operatorami usług kluczowych, dostawcami usług cyfrowych, partnerami społecznymi, zapoczątkowanej przy uzgodnieniach projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach. Powinno nam szczególnie zależeć na tym, aby planowana nowelizacja zwiększyła skuteczność krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i pomogła wszystkim jego podmiotom w podniesieniu odporności na cyberzagrożenia”, mówi Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Uzgodnienia i konsultacje publiczne potrwają 14 dni.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200