Trwają prace nad nową ustawą o PPP

Nad nową ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pracują wspólnie przedstawiciele administracji publicznej, organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz prawników. Nowa ustawa ma mieć charakter ramowy i wprowadzać jak najwięcej swobody działania dla zainteresowanych stron.

Wiceminister Adam Szejnfeld postanowił przygotować nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym wspólnie z jej odbiorcami. "Pierwszym krokiem było przesłanie do administracji samorządu terytorialnego (marszałków, starostów i prezydentów wielu miast, a przede wszystkim do wszystkich największych organizacji samorządu terytorialnego) oraz do organizacji przedsiębiorców i pracodawców pytań o ich opinie na temat dotychczas obowiązującej ustawy o PPP. Po drugie zwróciłem się do tych środowisk także o zgłaszanie sugestii, wniosków i postulatów do nowej ustawy. Otrzymaliśmy wiele uwag i sugestii, które zamieściliśmy w naszym projekcie" - powiedział wiceminister.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że nowa ustawa o PPP ma mieć charakter ramowy. Będzie więc określać granice zachowań podmiotów publicznych i prywatnych oraz relacji, które mają je wiązać. "Chcemy wprowadzić, oczywiście w granicach prawa, jak najwięcej swobody działania dla zainteresowanych stron" - powiedział Adam Szejnfeld. "Chcemy jak najmniej regulacji, jak najmniej obowiązków ustanawianych prawem ustawowym, zamiast negocjacji dwustronnych i gwarancji umownych, które maja określić sami zainteresowani. Dotychczasowe doświadczenia w Polsce oraz z innych krajów świadczą bowiem, że im więcej wolności w tym zakresie pozostawionej stronom umów, zamiast arbitralnych i odgórnych decyzji, tym więcej rozwoju i inwestycji w PPP" - dodał


TOP 200