Trwa testowanie pierwszego w Polsce elektronicznego sądu polubownego

Powstał pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny i jego twórcy zaczęli go niedawno testować, prowadząc symulowane rozprawy sądowe. Rozwiązanie nosi nazwę ULTIMA RATIO i jego oficjalną premierę zaplanowano na kwiecień 2019 r.

Twórcami sądu są spółka Causa Finita SA oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrami sądu są notariusze wybrani przez Stowarzyszenie. Główną zaletą aplikacji jest szybkość. Wyroki Ultima Ratio mają bowiem zapadać w ciągu 21 dni, czyli średnio ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym.

Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Będą one dotyczyć na przykład niezapłaconych w terminie należności z umów sprzedaży czy zlecenia. Już od samego początku działalności ULTIMA RATIO i jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie.

Zobacz również:

Arbitrami ULTIMA RATIO są wybrani i przeszkoleni notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Stowarzyszenie sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze.

Operatorem sądu jest spółka Causa Finita S.A. W ramach tej spółki funkcjonuje zespół specjalistów z dziedziny informatyki, procesów biznesowych, kreacji, etc. Jest ona powiązana ze znaną kancelarią prawną Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm. Kancelaria CAUSA FINITA Commercial Real Estate Law Firm jest miejscem, w którym zrodziła się idea Ultima Ratio. Zrzesza prawników zaangażowanych w prace nad tym projektem i konsultujących rozwiązanie pod względem prawnym.

„Ultima Ratio jest polubownym sądem nowej generacji. Jest on wyłącznie internetowy - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać a które wcale nie muszą się odbyć ani listów poleconych, które trzeba doręczyć. Nie ma w konsekwencji żadnego powodu, dla którego nawet najbardziej skomplikowana sprawa miałaby trwać dłużej niż 21 dni. - komentuje Robert Szczepanek, przewodniczący Rady Nadzorczej ULTIMA RATIO. A Paweł Orłowski (Członek Zarządu Stowarzyszenia Notariuszy RP) dodaje, „Sprawy w Ultima Ratio rozpoznawane są w składzie jednoosobowym. Arbitrzy wybierani są przez system w drodze losowania. Arbiter po otrzymaniu informacji o przydzieleniu sprawy ma 24 godziny na to, aby potwierdzić jej przyjęcie. Właśnie rozpoczęliśmy prowadzenie pierwszych symulowanych spraw w naszym sądzie, żeby dobrze przygotować się do premiery ULTIMA RATIO w kwietniu 2019 roku”.

Źródło: ITBC


TOP 200