Trwa drugi etap projektu "Cyfrowa Szkoła"

W pierwszym etapie do szkół objętych programem został dostarczony nowoczesny sprzęt komputerowy. Aktualnie trwa drugi, kluczowy etap projektu, w trakcie którego szkoły realizują zadania dotyczące wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do procesu nauczania.

Organizowana przez Microsoft i Polskie Towarzystwo Informatyczne konferencja "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - Cyfrowa Szkoła" to platforma do dyskusji o zainaugurowanym w ubiegłym roku programie rządowym "Cyfrowa Szkoła". W czasie dzisiejszego spotkania zostały zaprezentowane najważniejsze wnioski z prowadzonych do tej pory działań. "Inicjatywa Cyfrowa Szkoła ma na celu wspieranie uczniów w umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkolnictwo musi się reformować w tym kierunku i wykorzystywać nowe rozwiązania, aby w świadomy i wiarygodny sposób wprowadzać uczniów w świat społeczeństwa informacyjnego. Projekty wdrażane obecnie przysłużą się polskiej edukacji w przyszłości" - powiedziała Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialna za Program "Cyfrowa Szkoła".

Program objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W projekcie bierze udział także Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W ramach programu "Cyfrowa Szkoła" realizuje ono komponent badawczy, mający na celu przetestowanie innowacyjnych modeli wykorzystywania TIK w edukacji. Do udziału w badaniach jakościowych zaproszono po 6 nauczycieli z 24 szkół podstawowych. Biorą oni udział w warsztatach, podzielonych na 6 modułów tematycznych: odwrócona lekcja, kompetencje twórcze, grywalizacja, e-podręcznik, otwarte zasoby edukacyjne oraz programowanie wizualne. "Głównym celem komponentu badawczego jest przetestowanie w środowiskach szkolnych różnych konfiguracji wykorzystywania TIK w procesie edukacji. Dzięki temu zdobędziemy wiedzę na temat potrzeb, najlepszych praktyk oraz barier, jakie nauczyciele, uczniowie i rodzice napotykają w obliczu zmian w systemie edukacji związanych z cyfryzacją" - powiedział Tomasz Napiórkowski, Naczelnik Wydziału Spraw Krajowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zobacz również:

Współorganizator konferencji "Cyfrowa Szkoła", Polskie Towarzystwo Informatyczne, wspiera podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie informatyki i nowych technologii, upatrując kluczowe znaczenie w systemie edukacji. "W I kwartale tego roku Komisja Europejska zajmująca się IT po dyskusji na temat aktualnej sytuacji w tym zakresie w Europie stwierdziła, że szkolenia w zakresie IT nie nadążają za potrzebami. Warto podkreślić, że sektor IT generuje w Europie 5% PKB (dla porównania - rolnictwo 3%), a w przyszłości na pewno ten udział będzie jeszcze większy. Stwierdzono, że w roku 2015 będzie brakowało prawie 900 000 kandydatów do pracy w tym sektorze. Mimo, że jest bezrobocie w Unii, to jednak nie dotyczy to w ogóle tego sektora. Dlatego ogromną rolę ma tu do odegrania edukacja, która powinna przygotowywać młodych ludzi do tego rynku pracy". - powiedział Marian Noga, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. I dodał, ze w rozwijaniu kompetencji cyfrowych społeczeństwa istotnym aspektem jest też ich certyfikacja. Polskie Towarzystwo Informatyczne podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving License) w Polsce. Certyfikat ECDL zaświadcza, że dana osoba posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy.


TOP 200