Trusted Content Alliance

Trusted Content Alliance (TCA) to konsorcjum utworzone w celu rozwijania standardów bezpiecznego zarządzania zawartością elektroniczną, powstałe z inicjatywy Software AG.

Trusted Content Alliance (TCA) to konsorcjum utworzone w celu rozwijania standardów bezpiecznego zarządzania zawartością elektroniczną, powstałe z inicjatywy Software AG. W jego skład wchodzą także firmy: Lexign - dostawca zintegrowanych rozwiązań programistycznych dla e-biznesu, oraz AuthentiDate - oferująca usługi autoryzacji danych elektronicznych.

TCA ma dostarczać bezpieczne i efektywne kosztowo rozwiązania, spełniające potrzeby rynku w zakresie przepływu danych elektronicznych. W ramach porozumienia połączono rozwiązania programowe w system elektronicznej wymiany dokumentów. Zestaw Digital Content Management zawiera następujące elementy: formularze XML, podpis elektroniczny, oraz weryfikację, automatyzację procesu i zarządzanie zawartością.

Pierwsze w pełni zintegrowane rozwiązanie, stworzone przez członków konsorcjum, automatycznie wychwytuje dane i integruje je z istniejącą architekturą informatyczną.

Wspólny pakiet produktów TCA składa się z:

* Serwera baz danych Tamino XML Server i serwera integracyjnego EntireX. Tamino przechowuje dane XML; EntireX integruje aplikacje sieciowe z systemem informatycznym klienta.

* Lexign Suite (rozwiązanie firmy Lexign) - platforma programowa do zarządzania poufnymi transakcjami w sieci LAN, Web i środowisku bezprzewodowym. Każdą transakcję poprzedza proces identyfikacji, informujący, co i przez kogo zostało zmienione. Pakiet zawiera zintegrowany interfejs użytkownika, opis procesu pracy, podpis elektroniczny i moduł zarządzania dokumentami.

* AuthentiDate - zapewnia legalne powiązanie danych. Usługi AuthentiDate umożliwiają stosowanie podpisów i oznaczanie zawartości elektronicznej niezależnie od typu, rozmiaru i rodzaju użytkownika. AuthentiDate może być zintegrowane z systemem certyfikacji lub infrastrukturą PKI.


TOP 200