Trudy migracji DOS - Windows

Chociaż w licznych firmach amerykańskich Windows został awansowany do rangi standardu, to jednak przejście od tekstowego DOS-u do systemu z interfejsem graficznym ciągle sprawia znaczne problemy.

Chociaż w licznych firmach amerykańskich Windows został awansowany do rangi standardu, to jednak przejście od tekstowego DOS-u do systemu z interfejsem graficznym ciągle sprawia znaczne problemy.

Dodatkowe koszty jak też konserwatywna postawa wielu użytkowników stanowią barierę dla wielu firm w USA. "Szefowie trzymają się posiadanych aplikacji pod DOS, dopóki nie przekonają się o efektywności przejścia pod Windows" - tak określił sytuację analityk z Computer Intelligence Info Corp. Na wysokość dodatkowych kosztów wpływ mają przede wszystkim szkolenia oraz techniczne wyposażenie związane z przejściem na interfejs graficzny. Ponadto zaktualizowane musi zostać 80-90% już zainstalowanych pod DOS-em makr. Ich twórcy często już nie pracują w danej firmie, co może znacznie utrudnić konwersję makr i w efekcie pracę po rekonfiguracji komputera dla Windows.


TOP 200