Trudna rzecz telefonia

Ubiegły rok upłynął w Alcatelu pod znakiem intensywnych prac nad reorganizacją wewnętrzną i nową strategią firmy. Polski oddział nie był pod tym względem wyjątkiem.

Ubiegły rok upłynął w Alcatelu pod znakiem intensywnych prac nad reorganizacją wewnętrzną i nową strategią firmy. Polski oddział nie był pod tym względem wyjątkiem.

Koniec pierwszego kwartału od kilku już lat kojarzy się pracownikom firm teleinformatycznych będących dostawcami sprzętu i usług telekomunikacyjnych z jednym - redukcjami. Alcatel nie jest tu wyjątkiem. Głęboki kryzys w telekomunikacji odbił się na kondycji francuskiego giganta. Tylko w ub.r. strata koncernu sięgnęła astronomicznej kwoty 4,7 mld euro, a pracę straciło prawie 30 tys. jej pracowników.

Szerokie pasma i rozwiązania optyczne

Trudna rzecz telefonia

Jakub Sagan, prezes zarządu Alcatel Polska

Załamanie rynku postawiło zarząd koncernu przed trudnym zadaniem, jakim jest wyprowadzenie na prostą firmy i stworzenie nowej strategii, dostosowanej do trudnych czasów. W chwili, gdy najwięksi operatorzy, zmęczeni wyścigiem po koncesję, wstrzymali inwestycje w telefonię trzeciej generacji, najlepszym rozwiązaniem wydaje się skupienie się na tym, co firma robi najlepiej. W przypadku Alcatela, odchudzonego w ostatnich dwóch latach m.in. o działy Alcatel e-Business Distribution i Ansaware, świadczący usługi informatyczne i telekomunikacyjne, są to nadal rozwiązania dla telefonii głosowej, (rozwijającej się wciąż m.in. w Europie Środkowej i Chinach) oraz infrastruktura do budowy sieci telekomunikacyjnych dalekiego zasięgu - SDH, DWDM, które stanowią 48% globalnych przychodów korporacji.

Równolegle jednak koncern myśli o technologiach, które zawładną rynkami w bliższej i dalszej przyszłości. A takimi w obliczu zamrożenia inwestycji w telefonię 3G (którymi zajmuje się spółka Evolium założona wspólnie z Fujitsu) są bez wątpienia urządzenia umożliwiające szerokopasmowy dostęp do usług i rozwiązania optyczne. W obu tych segmentach Alcatel zdobył pozycję lidera.

Zgodnie z danymi firmy analitycznej Dell'Oro Group łączny udział Alcatela w światowych dostawach portów DSL wynosi ok. 38%, co daje mu ogromną przewagę nad konkurentami. Rozwiązania koncernu wdrożono w sieciach ponad 50 największych na świecie operatorów świadczących usługi szerokopasmowe. Sprzedaż rozwiązań optyczny stanowiących dziś 21% przychodów koncernu i jest drugim pod względem wielkości źródłem zysków firmy.

Dywersyfikacja oferty

Dla polskiego Alcatela 2002 r. był również rokiem dywersyfikacji. I to w kilku aspektach. Był to kolejny rok, w którym, mimo podpisania nowych umów i porozumień (m.in. umowy ramowej opiewającej na ponad 20 mln euro) z Telekomunikacją Polską, spadł udział przychodów z obsługi tego kluczowego klienta w ogólnych przychodach firmy. TP, która w połowie lat 90. przynosiła 90% dochodu Alcatela, dziś stanowi 40-50% jego sprzedaży. "W sytuacji, gdy nasz największy klient ograniczył plany inwestycyjne, intensyfikujemy współpracę z pozostałymi. Pozyskujemy klientów w segmentach, w których byliśmy nieobecni" - mówi Jakub Sagan, prezes Alcatel Polska.

Coraz większy odsetek stanowią umowy z innymi operatorami, m.in. Telekomunikacją Kolejową i BPT Telbank.

Dywersyfikacja to także poszukiwanie nowych klientów spoza tradycyjnej grupy odbiorców usług Alcatela. Przykładem takich umów są kontrakty z Torami Wyścigowymi na warszawskim Służewcu na budowę sieci transmisyjnej dla budowanej sieci punktów przyjmujących zakłady, a także prestiżowy kontrakt z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, podpisany na przełomie 2002 i 2003 r. PCSS kupił router Alcatel 7770 Optical Broadband Exchange do obsługi liczącej 5000 km sieci Polskiego Internetu Optycznego. "Ta umowa poza niewątpliwym prestiżem, związanym z realizacją skomplikowanego przedsięwzięcia, umożliwi nam zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów jako dostawca kompletnego optycznego IP" - mówi Piotr Oniszczuk, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w Alcatel Polska.

Usługi i aplikacje

Trudna rzecz telefonia

Alcatel

Trzecim wymiarem dywersyfikacji jest rozszerzenie oferty, a więc ścieżka, którą podążają dziś wszyscy najwięksi dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych. Oznacza to oczywiście większy nacisk na usługi, a także sprzedaż i wdrożenie aplikacji. Dotyczy to usług świadczonych zarówno na rzecz operatorów działających w segmencie klientów biznesowych, (takich jak wirtualna sieć prywatna, stała i sesyjna, sieci VLAN, łącza dzierżawione Ethernet, usługi multimedialne, usługi, sieci pamięci masowej - SAN), jak i klientów indywidualnych (m.in. usługi dostępu do materiałów wideo czy telepraca, oparte na bazie systemów typu ADSL, Always On Dynamic ISDN (AODI), sieci inteligentnych, systemów zunifikowanych wiadomości - UMS).

Są to również rozwiązania tworzone z myślą o usprawnieniu działania sieci operatorskich, np. aplikacje do zarządzania ruchem w sieci. Pierwszy duży kontrakt z tego zakresu na prawie 14 mln euro z Telekomunikacją Polską Alcatel podpisał na początku 2003 r. Kontrakt przewiduje dostarczenie i wdrożenie nowego systemu zarządzania ruchem Alcatel A1340 Alma Traffic w ogólnokrajowej sieci komutacyjnej i sygnalizacyjnej, złożonej z ponad 260 central cyfrowych, dostarczonych nie tylko przez Alcatela.

W oczekiwaniu na 3G

Alcatel przygotowany jest na rozwój telefonii trzeciej generacji. Oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań do budowy sieci NGN, której podstawą jest Alcatel Softswitch 1000, oraz bramy medialne, terabitowe przełączniki routujące i multipleksery dostępowe. Już podczas ubiegłorocznego Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy Alcatel wraz z PTC zbudował przykładową sieć 3G/UMTS opartą na rozwiązaniach Evolium Alcatela. Sieć składała się ze stacji bazowej UMTS (Node B) zlokalizowanej na terenie wystawy w Bydgoszczy, dołączonej do kontrolera stacji bazowych (RNC), sieci stałej (Core Network) i terminali 3G. Pierwsze działania zostały więc poczynione. Teraz decyzja należy do operatorów.


TOP 200