Triton na części

Baan postanowił, że kolejne wersje aplikacji będą dostępne w formie komponentów.

Baan postanowił, że kolejne wersje aplikacji będą dostępne w formie komponentów.

Holenderski Baan zapowiedział rozbicie na komponenty swojej sztandarowej aplikacji wspomagającej zarządzanie przedsiębiorstwem, tak by ułatwić proces aktualizacji kolejnych wersji oprogramowania, obniżyć koszty utrzymania systemu oraz umożliwić dołączanie aplikacji produkowanych przez niezależne firmy programistyczne. Ponadto w zapowiadanej na pierwszą połowę przyszłego roku piątej wersji pakietu Baana (wcześniej znanego na rynku jako Triton) mają się znaleźć aplikacje pozwalające na optymalizację tzw. łańcucha dostaw.

Części Baana

Według przedstawicieli Baana, poszczególne komponenty mają być niezależne, a jednocześnie dzięki nowej technologii middleware zachowają poziom integracji, pozwalający na ich współpracę. Klienci mogliby wówczas kupować i instalować określone komponenty w zależności od bieżących potrzeb biznesowych, a następnie podejmować decyzję o aktualizacji poszczególnych części, nie wymieniając całego systemu. Komponenty mają się komunikować za pośrednictwem opracowanych przez firmę interfejsów Business Object Interfaces (BOI). Zostaną one udostępnione niezależnym twórcom oprogramowania, którzy będą mogli dostosowywać swoje aplikacje do piątej wersji systemu Baan. Po raz pierwszy w tej edycji systemu Baana pojawi się nowy typ warstwy pośredniej (middleware), nazwany eXtended Middleware Architecture (XMA), obsługujący technologie obiektowe CORBA i DCOM. Będzie on spoiwem wszystkich komponentów pracujących w ramach systemu.

Śladem konkurencji

Podobne działania w ostatnich miesiącach podjęli najwięksi konkurenci Baana - niemiecki SAP AG i amerykańska firma PeopleSoft, nieobecna na polskim rynku. SAP po raz pierwszy informował o rozbiciu R/3 na komponenty prawie półtora roku temu, ale dopiero czwarta wersja jego systemu, zapowiadana na najbliższe miesiące, ma być zaprojektowana w nowej architekturze.

Łańcuch dostawców

W ubiegłym roku holenderski producent oprogramowania przejął Berclain Software, która opracowywała aplikacje optymalizacji łańcucha dostaw dla firm. Jest to oprogramowanie dla firm, których działalność opiera się w dużym stopniu na współpracy z dostawcami różnego typu dóbr. Baan Sync, jak nazywa się wspólny produkt obu firm, ma być w pełni zintegrowany z pozostałymi aplikacjami holenderskiej firmy. Zdaniem przedstawicieli Baana, dla klientów korzystniejsze będzie użytkowanie zintegrowanego pakietu optymalizującego łańcuch dostaw, niż stosowanie obecnych na rynku aplikacji niezależnych firm.

Mimo to Baan nadal zamierza współpracować z firmami, które tworzą własne aplikacje dla tego sektora rynku. Opracowany specjalnie na ich potrzeby interfejs BOI będzie dostępny na kilka miesięcy przed pojawieniem się na rynku Baan V.


TOP 200