Triple play dla biznesu

Telefonia, telewizja i Internet w jednym kablu to dla operatorów... recepta na straty. Prawdziwy triple play to nowoczesne usługi telefoniczne dla biznesu oparte na trzech technologiach: VoIP, ENUM i IPv6.

Telefonia, telewizja i Internet w jednym kablu to dla operatorów... recepta na straty. Prawdziwy triple play to nowoczesne usługi telefoniczne dla biznesu oparte na trzech technologiach: VoIP, ENUM i IPv6.

Branża telekomunikacyjna przez lata skutecznie chroniąca swoje interesy, napotkała wyzwania technologiczne, które albo zaakceptuje, albo stanie się ich ofiarą. Ale i firmy oferujące dziś konkurencyjną do tradycyjnej telefonię VoIP patrzą w przyszłość z niepewnością. Wojna na stawki dąży do ekonomicznego absurdu i na dłuższą metę potrzebny jest model biznesowy, który zagwarantuje rozsądne przychody.

Fascynacja operatorów ideą triple play, czyli oferowaniem telefonii, telewizji i usług na bazie Internetu, szybko doprowadzi do porównywalności ofert i kolejnej wojny cenowej. To w końcu te same usługi co zwykle, tyle że od jednego operatora. Klienci biznesowi - a więc rentowni - nie widzą w tym wielkiej wartości i nie zapłacą za to premii. Znacznie więcej operatorzy mogą zyskać, doskonaląc ofertę telefonii głosowej.

Niezaspokojone potrzeby wciąż istnieją. Firmy oczekują możliwości korzystania z tych samych usług w dowolnym miejscu i czasie (oczywiście, bez zmiany numeru), inteligentnej infrastruktury dostosowującej się do ich zmieniających się potrzeb, a także wysokiego bezpieczeństwa. To jest dopiero zestaw usług triple play atrakcyjny z punktu widzenia biznesu i za to firmy są skłonne zapłacić.

Głos wciąż coś wart

Zaoferowanie przez operatorów "inteligentnej telefonii głosowej" nie wymaga, wbrew pozorom, wielkich inwestycji - raczej inwencji w wykorzystaniu istniejących technologii. Trzy z nich mają znaczenie kluczowe: VoIP, IPv6 oraz ENUM. Każda z nich oddzielnie jest użyteczna, ale dopiero połączenie ich w ramach jednej usługi daje swobodę i możliwości, o których klienci mogą dziś co najwyżej marzyć.

Technologia VoIP zapewnia pełną przenośność usług - oderwanie transmisji głosu od infrastruktury sieciowej, a także komunikacji od sygnalizacji. Technologia IPv6 stanowi wsparcie dla technologii VoIP, oferując jednoznaczną identyfikację urządzenia klienckiego w skali świata, wysoką wydajność i zaawansowane mechanizmy QoS, a także bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem protokołu IPsec. Trzeci standard - ENUM wprowadza element elastyczności związany z mobilnością klienta i faktem korzystania przez niego z wielu sieci, usług i urządzeń.

Biznesowa usługa triple play sprowadza się więc do zaoferowania klientom komunikacji głosowej podążającej za klientem, bez względu na to, do jakiej sieci jest podłączony, z jakiej technologii dostępowej korzysta i jakie urządzenie komunikacyjne ma aktualnie pod ręką. Klient takiej usługi zawsze jest jednoznacznie zidentyfikowany, posiada dostęp do tego samego zestawu funkcji i ma zapewniony ten sam poziom bezpieczeństwa.

Telefon z domeną

Technicznie ENUM jest rozszerzeniem serwera domen internetowych. Tradycyjny system DNS zawiera bazę nazw domen wskazujących na odpowiadające im adresy IP. W systemie ENUM domeną jest numer telefonu, który może wskazywać na wiele różnych powiązanych z nim wpisów. Wpisem powiązanym z numerem telefonu może być numer linii stacjonarnej, satelitarnej, VoIP, komórkowej, skrzynki poczty głosowej lub faksu, adres IP, adres e-mail, numer Gadu-Gadu, adres WWW, klucz publiczny do szyfrowania poczty i wiele innych.

Jeśli operator wspiera standard ENUM, jest w stanie zapewnić klientowi inteligentne usługi. Przykładowo, połączenia przychodzące na numer ENUM mogą być w pierwszej kolejności kierowane na telefon VoIP, np. palmtopa z aplikacją Skype. Jeśli osoba nie odbierze, połączenie może zostać automatycznie skierowane na numer stacjonarny, a gdy i to się nie powiedzie - na numer komórkowy lub firmową skrzynkę poczty głosowej. Przy dłuższej niedostępności informacja o próbie połączenia może być wysyłana na adres e-mail, z załączonymi nagraniami poczty głosowej.

W takich warunkach polem do konkurowania między operatorami będzie elastyczność konfiguracji powiązanej z bazą ENUM usługi sterującej logiką połączeń. Można też wyobrazić sobie, że sprytniejsi operatorzy udostępnią klientom narzędzia do konfiguracji tej logiki sterowania połączeniami przez dedykowaną aplikację WWW, a być może także przez interfejsy Web Services, poprzez które administratorzy po stronie klienta będą w stanie powiązać je z własnymi aplikacjami do zarządzania usługami czy siecią.

Bardzo dużo adresów

Zarówno z punktu widzenia wygody użytkownika, jak i kosztów operacyjnych operatora, realizacji usług opartych na ENUM bardzo przysłużyłaby się implementacja w sieciach operatorskich protokołu IPv6. Dzięki niemu baza ENUM mogłaby bezpośrednio wskazywać na adresy IP urządzeń/usług docelowych, bez konieczności uciekania się do dodatkowych translacji nazw/adresów.

Zastosowanie IPv6 jest logicznym uzupełnieniem wdrożenia ENUM także dlatego, że liczba rekordów w bazie ENUM będzie wielokrotnie większa, niż w dzisiejszych systemach DNS. Jeśli numer telefonu, będący specyficznym typem domeny, będzie wskazywać jedynie na telefony stacjonarne i komórkowe zarejestrowane w Polsce, mówimy o ok. 30 mln rekordów. Jeśli dojdą do tego adresy e-mail i adresy WWW stron domowych abonentów, baza może być naprawdę duża.

IPv6 będzie atrakcyjny także z tego powodu, że pozwoli komunikować się urządzeniom i usługom bezpiecznie (obsługa IPsec w ramach standardowego stosu TCP/IP), jak również wydajnie - długie pole QoS w pakietach IPv6 pozwala elastycznie znakować pakiety na potrzeby kształtowania ruchu.

Zarobek dla dalekowidzów

Połączenie z natury odmiejscowionych numerów VoIP, uniwersalnej adresacji w skali globalnej oferowanej przez IPv6 oraz elastyczności wynikającej z prostoty działania usług ENUM może ułatwić realizację przez operatorów obowiązku przenośności numeru. Operatorzy boją się przenośności numerów jak ognia, dostrzegając w niej zagrożenie status quo, a nie szansę na lepszą obsługę obecnych i pozyskanie nowych klientów.

To jednak krótkowzroczne - możliwości tkwiące w nowych technologiach, zwłaszcza ENUM, daleko przewyższają potencjalne ryzyka. Na dłuższą metę zwyciężają ci operatorzy, którzy lepiej zaspokajają rzeczywiste potrzeby klientów - niezadowolonych klientów na siłę i tak utrzymać się nie da.

Jak powstaje adres ENUM

Adres ENUM powstaje przez dodanie do numeru lokalnego, np. 3217825, numeru strefy, czyli: 223217825, następnie dodaniu numeru krajowego, a więc: 48223217825, a następnie odwróceniu kolejności cyfr: 52871232284, przedzieleniu ich kropkami: 5.2.8.7.1.2.3.2.2.8.4 i dodaniu przyrostka strefy poziomu zerowego: e164.arpa. Ostatecznie domena ENUM dla numeru 3217825 wygląda tak: 5.2.8.7.1.2.3.2.2.8.4.e164.arpa

ENUM i IPv6 w NASK

Nic nie stoi na przeszkodzie, by usługi oparte na standardzie ENUM oferować w Polsce już teraz. NASK, który otrzymał od ITU delegację do zarządzania krajową domeną ENUM, od dłuższego czasu testował i obecnie produkcyjnie oferuje operatorom usługi rejestru ENUM w cenie 5 euro rocznie za abonenta. Operatorzy mogą zarządzać wpisami do bazy ENUM dokładnie tak, jak zarządzają domenami internetowymi w imieniu swoich klientów - za pośrednictwem protokołu EPP. Baza ENUM w NASK została zabezpieczona przed możliwością skopiowania wpisów, by nie umożliwiać zdobywanie danych przez spamerów. Przy okazji warto dodać, że NASK uruchomił ostatnio także możliwość zadawania zapytań do serwerów DNS i zwracania ich rezultatów po IPv6.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200