Trendy transformacji energetycznej w Polsce w 2022 r.

Eksperci Schneider Electric prezentują trendy, które ich zdaniem odegrają ważną rolę w krajobrazie technologiczno-energetycznym w Polsce w 2022 roku. Sporo uwagi poświęcają nowemu zarządzaniu energią w centrach danych.

Fot. Pixabay

Rozwój gospodarki opartej na danych i wzrost znaczenia chmury obliczeniowej, a więc i roli centrów danych, na nowo kształtuje krajobraz gospodarczy i energetyczny oraz transformację kolejnych obszarów rynku. W tej układance nie można oczywiście pominąć rosnącego znaczenia transformacji energetycznej, priorytetów związanych z realizacją celów klimatycznych oraz tych z zakresu zrównoważonego rozwoju czy wreszcie ograniczenia szybkiego wzrostu cen prądu. Dostawcy technologii i partnerzy polskich firm na drodze do nowej energetyki i cyfrowej transformacji mają na tym polu kluczową rolę do odegrania.

Na rynku produkcji energii pojawiają się nowe podmioty takie jak zakłady przemysłowe, właściciele nieruchomości komercyjnych i właściciele domów. Po raz pierwszy udział w rynku tych producentów pozwola na realną konkurencję z tradycyjnymi wytwórcami, tym samym kwestionując dotychczasowe, liniowe metody dostarczania energii z elektrowni do użytkowników końcowych. Demokratyzacja zasobów energetycznych będzie mieć znaczący wpływ dla całego rynku energetycznego. Stanowi przy tym niebywałą okazję, aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, poprawić wydajność dystrybucji energii i ustabilizować sieć, przybliżając rynek do osiągnięcia ambitnego celu określonego w Porozumieniu Paryskim, czyli zerowej emisji netto do 2050 roku.

Zobacz również:

  • Zrównoważony rozwój na czele priorytetów IT
  • Green IT. Jedyna droga dla firm.

Przyszłość w mikrosieciach

Schneider Electric wspiera Przemysł 4.0, będąc przy tej okazji świadkiem konwergencji cyfrowego i elektrycznego przetwarzania energii z wykorzystaniem oprogramowania zapewniającego wydajność na niespotykaną dotąd skalę – nazywanej Elektrycznością 4.0, czyli zasilaniem nowego, bardziej zrównoważonego i odpornego świata. Obecnie ponad 60 % produkowanej energii jest marnowane, co generuje dodatkowe koszty. Efektywność jest często pomijana, mimo że to jeden z najszybszych sposobów na zmniejszenie zużycia. Nowa polityka energetyczna, o której mówią eksperci Schneider Electric, ma zapewnić wymierne, zrównoważone rezultaty przy użyciu technologii, które istnieją już dzisiaj. To na przykład modernizacja każdego etapu łańcucha wartości. Począwszy od wytwarzania (z czystszą produkcją energii) i przechowywania (potencjał magazynów energii jest nadal w polskiej energetyce niewykorzystywany), poprzez dystrybucję (z większą liczbą mikrosieci bliżej punktów poboru i większym dostępem do energii), aż po użytkowanie (z opomiarowaniem i inteligentną technologią, która zapewni użytkownikom widoczność i wydajność).

Trendem, który pojawia się na rynku energii jest stworzenie bardziej elastycznej i odpornej sieci elektrycznej, która będzie w stanie wytrzymać zmienną produkcję energii odnawialnej oraz gwałtowne skoki popytu i podaży.

Ten globalny rynek mikrosieci będzie rósł w tempie 12,6% CAGR w latach 2021-2027. W nadchodzących latach mikrosieci będą odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu dostaw energii odnawialnej i stabilizacji sieci ze względu na ich zdolność do niezależnego funkcjonowania i wspierania lokalnego popytu przy jednoczesnym zmniejszaniu presji na podstawowy system dostaw energii. Mikrosieci szybko stały się cechą charakterystyczną energochłonnych gałęzi przemysłu lub dużych kampusów, zapewniając odporne, opłacalne i ekologiczne dostawy energii. Także deweloperzy nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu coraz częściej zwracają się ku mikrosieciom w celu zwiększenia wydajności obok dostępu do podstawowej sieci energetycznej.

Zmiany w automatyce

By transformacja energetyczna mogła przebiegać sprawnie, konieczne są inwestycje w dwukierunkowy przesył energii w sieci przyszłości. Wymaga ona przede wszystkim zarządzania danymi sieciowymi w oparciu o bezpieczne technologie cyfrowe oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu łagodzenia skutków poważnych zdarzeń, elastyczności sieci i aktywnego zarządzania nią oraz zaawansowanej wydajności operacyjnej. Obecna architektura systemów automatyki przemysłowej stworzyła fundamenty dla Przemysłu 4.0. Aby jednak móc w pełni realizować obietnice, które przyniosła czwarta rewolucja, należy zmienić model działania dla branży przemysłu i automatyzacji. Szansą na zmianę jest otwarty ekosystem „plug and produce”, który będzie w stanie dotrzymać kroku szybkości prowadzenia działalności i rozwoju przemysłu w nowym, cyfrowym świecie. Schneider Electric uważa, że w nadchodzących miesiącach rynek doświadczy istotnych zmian w obszarze automatyki przemysłowej. Universal automation to otwarty świat komponentów oprogramowania automatyki typu „podłącz i produkuj”, którego istnienie umożliwia standard IEC 61499. Gwarantuje on uniwersalną komunikację, konfigurowalność i współdziałanie między technologią rożnych producentów automatyki, ale także zapewnia niezależność oprogramowania i sprzętu.

Zielone IT to realność

Centra danych stały się sercem nowego cyfrowego świata. Wraz z przyspieszonym przejściem do bardziej zautomatyzowanej i cyfrowej rzeczywistości kluczowe jest, aby wszystkie data centers – zarówno te większe, jak i te mniejsze, zlokalizowane na obrzeżach sieci – były w stanie sprostać zwiększającemu się stale zapotrzebowaniu na energię w sposób wydajny i zrównoważony. Oczywiście jednocześnie muszą być przy tym odporne na awarie. Zwiększone zapotrzebowanie na energię w sektorze IT w obliczu postępującego kryzysu klimatycznego nie tylko rodzi kolejne dyskusje, ale także powoduje potrzebę nowego, optymalnego podejścia do polityki energetycznej w kontekście data center. Eksperci Schneider Electric wskazują 5 trendów, które mogą być drogowskazem dla DC w kontekście planowania i przede wszystkim realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

1. Strategia działania oparta na danych, która umożliwi analizę, optymalizację i sprawne raportowanie postępów.

2. Efektywne projektowanie DC, polegające na tworzeniu dostosowanych do konkretnych potrzeb, wydajnych, powtarzalnych i łatwo serwisowalnych centrów danych, oczywiście z uwzględnieniem zgodności z przepisami, przejrzystości działania i możliwie jak najwyższej wydajności środowiskowej.

3. Zwiększenie wydajności dzięki oprogramowaniu i usługom cyfrowym, umożliwiającym zdalne monitorowanie, konserwację i modernizację, a przez to optymalizację wydajności i żywotności systemów.

4. Zakup energii odnawialnej w różnych dostępnych modelach: PPA (Power Purchase Agreement), VPPA (Virtual Power Purchase Agreement), energy-as-a-service oraz z potwierdzeniem źródeł ich pochodzenia, np. wynikających z certyfikatów EAC.

5. Dekarbonizacja łańcuchów dostaw m.in. przez ocenę śladu węglowego w zakresie emisji 3, a także identyfikacja i realizacja strategii w celu osiągnięcia celów dekarbonizacji. Kluczowe będzie także wykorzystanie cyfrowego śledzenia wydajności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200