Trendy technologiczne 2024 według AWS

Wzrost świadomości kulturowej dużych modeli językowych (LLM), zwiększenie możliwości asystentów AI wspierających pracę programistów, dynamiczny rozwój FemTech i ewolucja edukacji to trendy, na które wskazuje w tym roku AWS.

Fot. Pixabay

Podczas dorocznej konferencji AWS re:Ivent dr. Werner Vogels, Chief Technology Officera w Amazon.com podzielił się swoimi przemyśleniami na temat najważniejszych jego zdaniem kierunków, w którym podąży rozwój technologiczny w tym roku.

Trend 1 - wzrost świadomości kulturowej dużych modeli językowych (LLM)

Jednym z wyzwań stojących przed szerszym rozpowszechnieniem sztucznej inteligencji jest nie tylko język, jakim się te systemy posługują, a zależności kulturowe.

Zobacz również:

  • AI - Polacy z nagrodą w Dolinie Krzemowej
  • Największe problemy sztucznej inteligencji od OpenAI

Tak jak ludzie rozwijają się poprzez dyskusje i wymianę pomysłów, tak duże modele językowe (LLM) potrzebują uwzględnić niezliczoną liczbę historii i doświadczeń, aby móc zrozumieć kulturę w szerszym kontekście. Około 46% danych zawartych w repozytorium Common Crawl, wykorzystywanym do „uczenia” dużych modeli językowych było w języku angielskim. Jeszcze większa część, bez względu na język, pochodziła z kultury zachodniej i dotyczyła głównie USA, przez co nie odpowiadała niuansom kulturowym innych części świata. Modele językowe oparte o lokalną a nie anglosaską kulturę, według Tomasza Stachlewskiego, Head of Technology w Amazon Web Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przyniosą zupełnie inny kontekst i zrozumienie.

„Aby systemy oparte na LLM mogły dotrzeć do odbiorców na całym świecie, muszą osiągnąć poziom zaawansowania kulturowego, który jest instynktowny dla ludzi. W ciągu ostatnich miesięcy zaczęły pojawiać się modele LLM z kolejnych rynków: jak Jais, szkolony na danych arabskich i angielskich; Yi-34B, dwujęzyczny model chińsko-angielski czy Japanese-large-lm, szkolony na obszernym japońskim korpusie Internetowym. Oznacza to, że nowe, dokładne kulturowo modele otworzą generatywną sztuczną inteligencję dla setek milionów ludzi, wywierając wpływ na wiele dziedzin, od edukacji po opiekę medyczną – mówi dr Werner Vogels.

Trend 2 - zwiększenie możliwości asystentów AI wspierających pracę programistów

Asystenci AI rozwiną się z podstawowych generatorów kodu w nauczycieli i współpracowników, którzy zapewniają wsparcie w całym cyklu życia oprogramowania. Będą wyjaśniać złożone systemy prostym językiem, sugerować ukierunkowane ulepszenia i podejmować się powtarzalnych zadań, pozwalając programistom skupić się na najważniejszych aspektach ich pracy. Według ankiety 2023 Stack Overflow Developer Survey, już 70% programistów używa lub planuje używać narzędzi do kodowania opartych na sztucznej inteligencji.

Oczywiście może pojawić się obawa – dotycząca również innych branż – że AI zabierze pracę. Zwraca na to uwagę Tomasz Stachlewski zaznaczając, że zmiana technologiczna z jednej strony spowoduje, że pewne zawody znikną, jednak wpływ netto technologii na rynek pracy będzie dodatni, co ostatecznie oznacza powstanie więcej nowych zawodów w oparciu o AI niż likwidacja zawodów z tego właśnie powodu.

Trend 3 – ewolucja edukacji

Szkolnictwo wyższe nie jest w stanie własnymi siłami nadążyć za tempem zmian technologicznych. Już obecnie coraz popularniejsze są programy szkoleniowe oparte na umiejętnościach branżowych, a rzeczywistość pracy w firmach technologicznych zmienia się w kierunku ciągłego uczenia się – przynosi to korzyści zarówno specjalistom technologicznym, jak i firmom. Popularność praktyk zawodowych stale rośnie, ponieważ pracodawca może ukierunkować szkolenie w kierunku swoich potrzeb, a praktykanci mogą zarabiać w trakcie nauki. Jednak obecnie firmy zaczynają poważnie inwestować na dużą skalę w edukację. AWS zamierza przeszkolić 25 milionów ludzi bezpłatnie z technologii chmurowych do 2025 roku

z czego 21 milionów osób już takie szkolenia odbyło.

Nie oznacza to, że tradycyjne stopnie naukowe odchodzą w niepamięć. Nadal będą istnieć obszary technologii, w których nauczanie akademickie będzie miało kluczowe znaczenie. Będzie jednak wiele branż, w których wpływ technologii przewyższy tradycyjne systemy edukacyjne.

Trend 4 - rozwój FemTech

Tylko w Stanach Zjednoczonych kobiety wydają na usługi medyczne ponad $500 miliardów rocznie i są odpowiedzialne za 80% decyzji konsumenckich dotyczących zdrowia. Pomimo ich udziału w rynku, system opieki zdrowotnej wciąż faworyzuje mężczyzn. Ponad 70% symptomów związanych z menopauzą pozostaje nieleczone, a kobiety są narażone na niezdiagnozowanie ataków serca o 50% bardziej, niż mężczyźni. Dodatkowo kobiety częściej raportują dokuczliwe skutki uboczne leków na receptę, co może być spowodowane pomijaniem ich w badaniach klinicznych.

W miarę napływu coraz większych funduszy, firmy FemTech będą demokratyzować dostęp kobiet do opieki zdrowotnej dzięki jej hybrydowym modelom, które wykorzystują internetowe platformy medyczne, dostępność tanich urządzeń diagnostycznych i dostęp na żądanie do specjalistów. Łatwiejszy dostęp do nich będzie też możliwy za pośrednictwem aplikacji

i dedykowanych urządzeń mobilnych, które zapewnią lekarzom szybki dostęp do dużych ilości danych zdrowotnych do analizy. Te, w połączeniu z technologiami chmurowymi, takimi jak narzędzia pozyskiwania informacji ze zdjęć i innych danych wizualnych i technologie głębokiego uczenia, zmniejszą liczbę błędnych diagnoz i pomogą zminimalizować skutki uboczne leków, które nieproporcjonalnie dotykają dziś kobiety.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200