Transformacyjna ekstraklasa

Computerworld Technologia informatyczna stała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o wynikach biznesowych. W 2020 r. jak na dłoni było widać, że organizacje, które inwestują w IT, radzą sobie w zmieniającym się dynamicznie środowisku o wiele lepiej niż te mniej aktywne. Pośród technologii, które mają największy potencjał wyróżniają się Internet of Things, chmura obliczeniowa oraz sztuczna inteligencja - to dzisiaj kluczowe narzędzia biznesowe, nie tylko z perspektywy CIO czy CTO, ale także dla CEO.

Transformacyjna ekstraklasa

Piotr Beńke, Chief Technology Officer, IBM Polska i kraje bałtyckie

Technologie, które są źródłem innowacyjności i w największym stopniu przyczyniają się do zwiększania wydajności biznesowej, związane z nimi wyzwania a także sprawdzone sposoby ich wykorzystania to kluczowe tematy konferencji IBM Cloud and AI Forum.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonego przez IBM Institute for Business Value (IBV) badania C-suite Series: The 2021 CEO Study, w którym wzięło udział 3 tys. dyrektorów generalnych z całego świata, technologia to absolutny numer 1 pośród czynników zewnętrznych, które okresie od dwóch do trzech lat będą miały wpływ na organizacje. Inne badanie IBV, z którego wnioski trafiły do raportu “Digital acceleration” dowodzi, że dojrzałość technologiczna jest mocno skorelowana z wydajnością finansową. Przychody organizacji z 12 różnych branż, które konsekwentnie inwestują i wdrażają IT wzrosły podczas pandemii COVID-19 średnio o 6% więcej w porównaniu do organizacji, które nie są tak dojrzałe i aktywne w obszarze technologii.

Właśnie dlatego wiele firm zdecydowało się w 2020 r. na przyspieszenie projektów cyfrowej transformacji a te, które jeszcze tego nie zrobiły, szybko starają się nadrabiać stracony czas. IT zwiększa elastyczność i zdolność do przystosowywania się do zmieniających się warunków. Zwłaszcza w początkowym okresie pandemii technologia odegrała kluczową rolę w umożliwianiu pracownikom efektywnego wykonywania obowiązków z domu. Ponadto pozwoliła zachować efektywność operacyjną i utrzymać albo nawet zwiększyć zaangażowanie klientów.

Ciekawe, że dyrektorzy generalni organizacji, które osiągają słabsze od średniej wyniki, bardziej niż na technologii skupiają się na rynku i zachodzących na nim zmianach. Tradycyjnie to tam upatrują największych wyzwań dla swoich organizacji. Przeciwnie, CEO organizacji, które radzą sobie najlepiej, koncentrują się na ryzyku i szansach, jakie stworzą w przyszłości technologie cyfrowe. Otwartość na nowe technologie to szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w chwili, kiedy napotkamy bezprecedensowe problemy, które wykreują zarazem niewyobrażalne okazje biznesowe. Lepiej działać proaktywnie i być przygotowanym do tego zawczasu.

Na marginesie warto dodać, że rosnące znaczenie technologii oznacza jednocześnie, że coraz więcej oczekuje się od CIO i CTO. Stają się oni kluczowymi partnerami dla CEO, zaraz za dyrektorami finansowymi i operacyjnymi, natomiast wysunęli się daleko przed dyrektorów marketingu czy zasobów ludzkich.
Więcej szczegółowych informacji na tematy poruszone w tekście można będzie uzyskać podczas konferencji IBM Cloud and AI Forum, która odbędzie się już 17 marca 2021 r. Zapraszamy!

Zarejestruj się.

IT jeszcze nigdy nie znaczyło tak wiele

Nie ma wątpliwości, że w oczach przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej technologie IT traktowane są dzisiaj priorytetowo. Jednak które z nich znajdują się na szczycie listy? Które mają największy potencjał transformacyjny i zapewnią najlepsze efekty? W poszukiwaniu wskazówek warto wrócić do wywiadów z dyrektorami generalnymi prowadzonych przez ekspertów IBV. Zdaniem tych CEO technologie, które w najbliższych latach są w stanie dostarczyć największą wartość to przede wszystkim: Internet of Things (IoT, 79% CEO wskazało właśnie tę technologię), cloud computing (74%) oraz AI (Artificial Intelligence), czyli sztuczna inteligencja (52%). W mniejszym stopniu wartość ta będzie dostarczana przez np. biometrię, autonomiczne pojazdy, 5G czy komputery kwantowe.

Te trzy kluczowe technologie – IoT, cloud i AI – w których organizacje na całym świecie dostrzegają największy potencjał, bardzo często wymieniane są niemalże jednym tchem, ponieważ łączą się, wzajemnie na siebie oddziaływają i wzmacniają tworząc tzw. inteligentne przepływy zadań: IoT dostarcza ogromnych ilości danych, które przetwarzane są z wykorzystaniem algorytmów AI w większości przypadków w chmurze.

Z drugiej strony przykładowo działanie AI uzależnione jest od jakości danych, na jakich działają algorytmy sztucznej inteligencji. Jeśli nie mamy pełnego zaufania do danych, wyniki działania algorytmów również nie będą budziły zaufania. Warto także pamiętać, że negatywny potencjał jest w tym wypadku równie duży co pozytywny. Popełnienie błędów w obszarze AI może mieć katastrofalne skutki dla biznesu.

Ściśle powiązane z tymi trzema technologiami są również automatyzacja i robotyzacja procesów. Pozwalają one na pełne wykorzystanie potencjału technologii, usprawnienie procesów zachodzących wewnątrz organizacji i udoskonalenie interakcji z klientami. Co ciekawe, firmy, których wyniki finansowe są poniżej średniej, wskazują jako kluczowe technologie transformacyjne chatboty, technologie głosowe i przetwarzanie języka naturalnego NLP (Natural Language Processing).

Oczywiście te technologie także mają znaczny potencjał, jednak nie mogą się równać pod tym względem z IoT, chmurą i AI. Co więcej, są one w stanie dostarczyć spodziewanych rezultatów tylko w połączeniu właśnie ze sztuczną inteligencją, chmurą i Internetem Rzeczy – to te technologie są postrzegane jako ich katalizatory.

Wystarczy wiedzieć jak

Wiele organizacji, które dokonały znaczących inwestycji w IT w ostatnich latach niemal natychmiast zaobserwowało pozytywne efekty, które w chwili wybuchu pandemii nawet przekroczyły ich oczekiwania. Często mówi się, że w wielu organizacjach, cyfrowa transformacja przyspieszyła na początku pandemii COVID-19 przyspieszając ten proces o kilka lat. Wydaje się, że nie są to oceny na wyrost. COVID-19 zmienił zachowania klientów. Masowo przenieśli się oni z fizycznej rzeczywistości do wirtualnej i oczekują, że procesy biznesowe będą przebiegały w 100% online. Firmy musiały więc nie tylko umożliwić swoim pracownikom efektywną pracę z domu, ale także w trybie ekspresowym m.in. przeskalować swoje systemy, skrócić czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług a także zwiększyć dostępność funkcji samoobsługowych. Realizacja tych zadań dla organizacji, które postawiły wcześniej na technologie IT, w szczególności IoT, chmurę i sztuczną inteligencję, była o wiele łatwiejsza.

Oczywiście podążanie ścieżką innowacji technologicznych wcale nie jest łatwe i wymaga czasu. Zdolności organizacji do efektywnej i szybkiej adopcji nowych technologii są ograniczone. Istnieją jednak sprawdzone sposoby, które ułatwiają zadanie. Jednym z nich są tzw. metody garażowe, które polegają na błyskawicznym testowaniu nowych koncepcji i technologii, budowaniu prototypów, które pozwalają na natychmiastową weryfikację pomysłów, zwłaszcza jeśli prowadzone są we współpracy z klientami. Jasne jest, że nie wszystkie się udają. Nie wymagają one jednak angażowania dużej ilości czasu i środków finansowych. Dzięki takiej hiper-aktywności udaje się szybko wprowadzać pojedyncze produkty, usługi i modele biznesowe, które są prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Wyzwaniem są także regulacje prawne. Szczególne trudne jest wdrażanie chmury w branżach regulowanych. Tutaj popularyzacja rozwiązań chmurowych jest hamowana, a przynajmniej spowalniana albo ograniczana przez regulatorów. Niemniej nie powstrzymuje to organizacji skoncentrowanych na przyszłości przed budowaniem aplikacji cloud-native i rozwijaniem środowisk chmury hybrydowej. Restrykcje dotyczą także AI. W sektorach regulowanych projekty sztucznej inteligencji muszą być prowadzone ze szczególną ostrożnością, żeby nie naruszyć prawa oraz żeby osiągnąć efekty, jednak działając w spójny sposób można budować przewagę konkurencyjną.

Istnieje wiele sprawdzonych strategii i metod na wykorzystanie technologii, w tym, cloud, AI i IoT, do zwiększania wydajności biznesowej oraz jako źródła dla innowacji. Wymaga to pracy, ale nie jest trudne. Wystarczy zacząć!
Więcej szczegółowych informacji na tematy poruszone w tekście można będzie uzyskać podczas konferencji IBM Cloud and AI Forum, która odbędzie się już 17 marca 2021 r. Zapraszamy!

Zarejestruj się.