Transformacja zaczyna się od zrozumienia firmy

Rozmowa z Dariuszem Kwiecińskim, prezesem Fujitsu Poland.

Transformacja cyfrowa wpłynęła na sposób działania firm IT. Ekosystemy partnerskie poszerzają ich kompetencje cyfrowe, a tradycyjne role sprzedawców technologii i integratorów zacierają się. Jak obecnie realizowana jest przez firmy strategia transformacji cyfrowej? Czy wyzwania związane z pandemią miały na nią znaczący wpływ?

O transformacji cyfrowej zaczynamy teraz rozmawiać od nowa, bo w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia i wprowadzono restrykcje, wszyscy skupili się na zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstw. W przyspieszonym tempie dokonywano zakupów urządzeń przenośnych, zarówno na rynku konsumenckim, jak i biznesowym, gdzie relokowano na ten cel budżety przeznaczone na zakup nowych komputerów stacjonarnych. Większe projekty z obszaru cyfrowej transformacji, które były w trakcie realizacji, starano się zakończyć, co się zwykle udawało. Natomiast w przypadku projektów dopiero planowanych sprawa się skomplikowała, ponieważ dla firm priorytetem stało się utrzymanie biznesu. Projekty zmierzające do transformacji głównych systemów albo zostały wstrzymane, albo ruszyły jedynie na zasadzie rozpoznania rynku, które nie kończyło się jednak podejmowaniem decyzji. Dopiero teraz, po dłuższej przerwie, większe przedsiębiorstwa wracają do zamrożonych projektów, a niektóre z nich zaczynają się materializować.

Jak Fujitsu rozumie transformację cyfrową? Jak widzicie swoją rolę w tym procesie?

Nasza rola w transformacji cyfrowej jest rozbudowana. Po pierwsze, to filozofia podejścia i sposób reagowania na potrzeby rynku, po drugie, specjalizacja. Transformacja nie jest czymś, co wyjmuje się z pudełka. Konieczne jest doskonałe zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Świadomi klienci potrafią zdiagnozować swoje problemy i wiedzą, jak przeprowadzić proces transformacji. Wówczas łatwo przejść do realizacji konkretnych projektów. Jednak jest też duża grupa firm, która chciałaby coś zrobić w tym kierunku, ale nie ma ani wiedzy, ani też kompetencji, które pomogłyby jej ruszyć w stronę transformacji. Jeśli klient chce porozmawiać o transformacji cyfrowej i nie do końca jest w stanie wskazać, co chciałby usprawnić, to stosujemy podejście „co-creation”. Opierając się na metodzie Design Thinking, rozmawiamy o wyzwaniach, jakie pomogą nam zidentyfikować obszary, nad którymi moglibyśmy popracować, odnaleźć właściwą drogę, a następnie przekuć pomysły na projekty. Doskonałym przykładem jest historia spoza Polski – jednej ze spółek Siemens, która zajmuje się produkcją śmigieł do elektrowni wiatrowych. Okazało się, że stosowany tam system do pomiaru i kontroli jakości można zbudować inaczej i w efekcie kilkukrotnie skrócić cały proces, co przełożyło się na znaczne oszczędności. Właśnie w taki sposób udało się nam znaleźć konkretne wyzwanie w danej organizacji i w odpowiedzi zbudować nowy, efektywny system pomiarowy.

Etap rozmów o cyfrowej transformacji jest pierwszym krokiem, który podejmujemy – następnie przechodzimy do działania – realizacji projektów. Posiadamy do tego odpowiednie zasoby, gdyż nasi eksperci są głównie w Polsce. Aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze zasoby, konsekwentnie budujemy ekosystem partnerów. Nasz system partnerski ma dwa zadania: budujemy w ten sposób pozycję klasycznych resellerów, a także dzięki podejmowanym współpracom uzupełniamy nasz zespół o dodatkowe kompetencje. Wielu z naszych partnerów oferuje wąski, ale niezwykle wyspecjalizowany zakres wiedzy do wykorzystania w projektach transformacyjnych, co w połączeniu z naszą wiedzą, doświadczeniem i portfolio skutkuje kompleksowym podejściem do całego procesu transformacji cyfrowej.

A w jakich projektach się specjalizujecie?

Jeśli chodzi o specjalizację w dziedzinie digital trasformation, to wyodrębniliśmy trzy główne obszary. Pierwszy z nich to data driven transformation. Zakres ten odpowiada na pytania dotyczące zasobów przedsiębiorstw: co zrobić z danymi, które firmy posiadają, jak je wykorzystać i jak je chronić. Drugi obszar to Hybrid IT. Wierzę, że jak już wszystkie fale cloud computingu i on-premise się przetoczą i osiągną pewną stabilizację, to duże przedsiębiorstwa zaczną dochodzić do wniosku, że optymalnym rozwiązaniem jest Hybrid IT. To się zresztą już dzieje. Ostatnio miałem okazję zapoznać się z badaniami IDC, w których 83% firm w Europie deklarowało, że posiada środowiska w modelu hybrydowym. W Polsce także jest sporo przedsiębiorstw, które twierdzą, że ich środowiska IT są hybrydowe, czyli że ich zasoby ulokowane są w różnych miejscach. Jednak czy rzeczywiście posiadają procesy przebiegające w taki sposób, że korzystają z zasobów w chmurze i on-premise równolegle? Hybrid IT powinno pozwalać na jednoczesne przetwarzanie zasobów on-premise, edge, IoT i tych ulokowanych w chmurze publicznej. Dopiero wtedy można mówić o w pełni hybrydowym środowisku. Jako Fujitsu nie posiadamy swojej chmury, ale jesteśmy partnerem transformacji cyfrowej, który pomaga w przebudowie systemów on-premise na systemy hybrydowe. Trzeci z głównych obszarów naszych działań to workplace transformation. COVID-19 wymusił ogromne przyspieszenie pracy zdalnej, jest jednak wiele aspektów związanych ze środowiskiem pracy online, które na razie zostały nieco pominięte, a wymagają pilnej regulacji. To kwestie bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych w home office, nowe modele wsparcia, wirtualizacja środowisk pracy zdalnej. Muszę jeszcze wspomnieć o czwartym obszarze naszego działania, który być może nie jest tak przełomowy, jeśli chodzi o transformację cyfrową, ale jest ważny dla nas, jako firmy technologicznej. Jesteśmy nie tylko doradcą, integratorem i dostawcą usług, ale także producentem technologii i elementy technologiczne traktujemy jako uzupełnienie projektów transformacji cyfrowej, ale również oferujemy je jako uzupełnienie projektów naszych partnerów i dystrybutorów. Pełnimy więc w procesie transformacji podwójną rolę.

Czyli rozmowa o transformacji jest jednocześnie rozmową o technologiach, których Fujitsu jest dostawcą?

Rozmowy o transformacji cyfrowej nie są rozmowami o technologii, ustalanie szczegółów technologicznych następuje na kolejnych etapach współpracy. Posłużę się tu koncepcją Hybrid Cloud. W przypadku Hybrid IT rozmowa nigdy nie dotyczy wyłącznie budowania platformy, toczy się ona również wokół innego problemu, jakim są aplikacje, także te typu legacy. Ustalamy, czy użytkowane dotąd oprogramowanie wymaga transformacji i w jakim zakresie, czy trzeba je zamknąć w kontenerach, czy może już jest zbudowane według nowej filozofii budowania aplikacji na mikrousługach, zastanawiamy się, jak je skalować i jak sprawnie uruchamiać nowe usługi. Nie przekłada się to wprost na rozwiązania technologiczne. Kiedyś było tak, że albo miało się kanał partnerski i sprzedawało się technologię, albo było się integratorem lub producentem oprogramowania. Dziś świat zmierza w stronę wielkiego ekosystemu, w którym tradycyjne role się zacierają. My także staramy się te zadania łączyć i dlatego podkreślam rolę i znaczenie ekosystemu partnerów, który budujemy i rozwijamy. Duży nacisk kładziemy na to, by pokazać, że możemy pracować u każdego klienta, o różnej specyfice biznesowej, bo transformacja stwarza mnóstwo szans.

Jak będzie wyglądał dalszy rozwój technologiczny? Jakie technologie będą w najbliższym czasie najważniejsze?

Nie ma obecnie jednej, dominującej technologii, właśnie dlatego nasza rola doradcy ds. transformacji jest tak istotna. Problemem klientów nie jest ocena, która z pojawiających się technologii jest najlepsza, ale mnogość technologii i trudność w rozpoznaniu ich na tyle, by świadomie dokonać spośród nich właściwego wyboru. Jak już wspominałem, rozmowa o transformacji nie zaczyna się od rozmowy o serwerach czy storage, bo wtedy byłaby to rozmowa o jakimś projekcie integracyjnym lub wymianie infrastruktury. Dziś dyskusja dotyczy efektywności z wykorzystaniem różnych technologii.

Czy zatem, skoro już wiemy, że to nie konkretne technologie są ważne, a umiejętne dopasowanie ich do strategii rozwoju organizacji, może pan wskazać, w jakim kierunku w najbliższym czasie będzie następować rozwój Fujitsu?

Chcemy skupić się na budowaniu wspomnianego ekosystemu partnerskiego. Wierzymy, że taka będzie przyszłość rynku, na którym przewagę będzie dawać umiejętne wykorzystanie synergii partnerów, technologii i kompetencji.

Transformacja zaczyna się od zrozumienia firmy

Posłuchaj podcastu z Dariuszem Kwiecińskim, prezesem Fujitsu Poland.

Podcast dostępny również na: