Transfer emerytur

PZU Życie SA i ComputerLand SA utworzyły instytucję zajmującą się obsługą Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

PZU Życie SA i ComputerLand SA utworzyły instytucję zajmującą się obsługą Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Większościowe udziały (60%) w PZU-CL Agent Transferowy SA (PZU-CL) posiada ComputerLand. Instytucja będzie zajmować się m.in. obsługą systemów informatycznych i zarządzaniem bazą danych klientów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, które stworzy PZU Życie. Założyciele spółki nie wykluczają, że będzie ona obsługiwać także inne towarzystwa. Jest to trzecia tego typu instytucja, po utworzonej wspólnie przez Softbank, BIG Bank Gdański i holenderskie Eureko - Besta Sp. z o.o. i biurze agenta transferowego Unisys Polska Sp. z o.o.

PZU-CL Agent Transferowy uczestniczy obecnie wraz z PTE PZU Życie w pracach nad stworzeniem kompleksowego systemu obsługi agenta transferowego i innych modułów, w tym systemu zarządzania akwizycją oraz przetwarzania i wymiany danych między agentem a towarzystwem emerytalnym. Pracami nad budową systemu zajmuje się CSBI SA, należącą do Grupy ComputerLand. Jako platformę sprzętową wybrano produkty Sun Microsystems, a bazę danych - Oracle 8. Koszt powstania systemu komputerowego przedstawiciele PZU-CL szacują na 17 mln zł. System ma być oddany do użytku w II połowie stycznia 1999 r. Inwestycja, według szacunków przedstawicieli PZU, zwróci się za ok. 3 lata, co związane jest z ogromnymi kosztami budowy systemu.

Agent Transferowy ma się zajmować przetwarzaniem danych, obsługą klienta, kontrolą i rozliczeniami transakcji oraz archiwizacją danych. Ma również prowadzić rejestr akwizytorów i członków PTE. Według przedstawicieli ComputerLandu, trudnością nie jest opracowanie założeń systemu, ponieważ ma on obsługiwać praktycznie tylko jeden produkt, lecz jego wydajność związana z koniecznością rejestrowania i przetwarzania ogromnych ilości informacji. System ma docelowo obsługiwać ok. 3 mln klientów (z czego milion mają stanowić klienci PTE PZU) i rejestrować działalność 100 tys. akwizytorów.

Kapitał akcyjny PZU-CL Agent Transferowy wynosi 500 tys. zł i dzieli się na 50 tys. akcji. Kapitał własny, przeznaczony na budowę systemu do obsługi II filaru ubezpieczeń społecznych, to 6,1 mln zł. W skład rady nadzorczej firmy weszli: Grzegorz Wieczerzak, prezes zarządu PZU Życie SA, i Tomasz Sielicki, prezes ComputerLand SA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200