Transakcje pod ścisłym nadzorem

Za pośrednictwem wiadomości SMS nie można jednak płacić za towary w sklepach elektronicznych. Ograniczenie sumy transakcji do 10 zł powoduje, że SMS można wykorzystać do płacenia za usługi internetowe bądź dostęp do zawartości serwisów internetowych. Używane są głównie do pobierania opłat za dostęp do tekstów i artykułów, zdjęć, informacji specjalistycznych, usług bankowych, konsultacji itp. Tę formę rozliczeń z użytkownikami stosują m.in. wydawnictwa Agora, Infor czy International Data Group Poland. Żeby przeczytać przez Internet wybrany artykuł, trzeba wysłać pod wskazany numer SMS o określonej treści. Po chwili na telefon komórkowy jest przesyłany kod, którego wpisanie na stronach czasopism umożliwia dostęp do wybranego tekstu w określonym czasie. W ten sposób można zapłacić także za otwarcie konta poczty elektronicznej, zamieszczenie krótkiego ogłoszenia czy pobranie dzwonka lub logo do telefonu. Ta forma płatności jest chętnie wykorzystywana również przez twórców serwisów erotycznych.

Istotną barierę w rozwoju płatności wiadomościami SMS na większą skalę stanowi znaczna prowizja pobierana przez operatorów telefonii komórkowej. W Polsce wynosi ona prawie 60% ceny SMS-a. Tymczasem w krajach zachodnioeuropejskich waha się wokół 40%. Przedstawiciele firm zajmujących się obsługą płatności przez SMS-y uważają, że między działającymi na polskim rynku operatorami nie ma w gruncie rzeczy żadnej konkurencji. Zaczyna się ona dopiero na poziomie firm, które pośredniczą w udostępnianiu tego typu usług sklepom i serwisom internetowym. Oferują one kompleksową obsługę wybranych form płatności. Sklep czy serwis, który nie ma wielu transakcji internetowych, nie musi podpisywać osobnych umów z poszczególnymi operatorami, bankami czy centrami autoryzacyjnymi ani utrzymywać własnego zaplecza technicznego. Mogą one skorzystać z usług serwisów, takich jak AllPay, Wapacz.pl, CashBill czy Phonesat, które udostępniają platformy do obsługi handlu elektronicznego.

Mikropłatności

Inną, praktykowaną przez niektóre serwisy formą przyjmowania niewielkich opłat za usługi przez Internet jest audiotekst. Należy zadzwonić pod podany na stronie numer 0-700 i tak długo utrzymywać połączenie, aby na koncie operatora uzbierała się odpowiednia suma. Wtedy za pomocą specjalnego kodu jest aktywowany dostęp do wskazanej usługi lub treści. Rozwój tej formy transakcji elektronicznych jest jednak na rynku polskim ograniczony budzącym wiele kontrowersji wykorzystywaniem dialerów. Brak jednoznacznych regulacji prawnych w tym zakresie i kodeksu etycznego wśród usługodawców nie sprzyja wzrostowi zaufania do wykorzystania audiotekstu w Internecie.

Przedstawiciele polskich sklepów internetowych uważają, że obawy o bezpieczeństwo transakcji internetowych nie są już obecnie najważniejszą barierą w rozwoju handlu elektronicznego. Na tym rynku od dłuższego czasu widać oznaki ożywienia. Wzrastają zarówno liczba transakcji internetowych, jak i ich wartość. W coraz większym stopniu gwarancją bezpiecznych zakupów stają się nie tylko rozwiązania techniczne, ale i marka internetowego sklepu lub serwisu. Za jedną z głównych przeszkód dalszego rozwoju polskiego handlu internetowego jest uznawany przede wszystkim słaby dostęp do Internetu.

Jak płacić w Internecie?

W sklepach elektronicznych

  • tradycyjna karta kredytowa - weryfikacji transakcji dokonuje instytucja zaufania publicznego w postaci centrum autoryzacyjnego

  • karta wirtualna - banki emitują specjalne karty przeznaczone do płatności w Internecie, na koncie karty wirtualnej może być tylko tyle środków, ile potrzeba do dokonania zakupu

  • przelew przez Internet - należność za zakupiony towar jest przelewana bezpośrednio z internetowego konta klienta na konto sklepu
Za usługi i dostęp do treści w serwisach internetowych

  • mikropłatności - z elektronicznej portmonetki automatycznie są pobierane niewielkie, czasami groszowe kwoty, zawartość wirtualnego konta jest uzupełniana do z góry określonej kwoty

  • SMS - po wysłaniu wiadomości z telefonu GSM o określonej treści, klient otrzymuje hasło, za pomocą którego jest aktywowany dostęp do wybranej usługi

  • audiotele - należy zadzwonić pod podany numer 0-700 i tak długo utrzymywać połączenie, aby uzbierała się kwota uprawniająca do skorzystania z wybranej usługi

TOP 200