Toshiba zaczeka przynajmniej do kwietnia

Japońska firma Toshiba przesunęła przynajmniej do kwietnia 1993 r. otwarcie swego centrum administracyjnego w Europie, które pierwotnie miało być uruchomione w czerwcu br.

Japońska firma Toshiba przesunęła przynajmniej do kwietnia 1993 r. otwarcie swego centrum administracyjnego w Europie, które pierwotnie miało być uruchomione w czerwcu br. Zadaniem centrum ma być koordynacja działań kompanii w ramach jednolitego obszaru Wspólnego Rynku, który miał zaistnieć od 1 stycznia. Ponieważ nowe przepisy EWG o korporacjach nie zostały jeszcze ostatecznie uchwalone i jednolity system podatkowy czeka na wprowadzenie w życie, Toshiba doszła do przekonania, że rynek EWG nie zmieni się tak całkowicie w ciągu najbliższej nocy sylwestrowej. Na decyzję japońskiej firmy wpłynęły zapewne również wyniki duńskiego referendum w sprawie Traktatu z Maastricht. Ostrożne korporacje japońskie wydają się teraz spokojniej podchodzić do zapowiadanych wyników pełnej integracji europejskiej.


TOP 200