Toshiba i Samsung najbardziej zielone

Obie firmy zostały uznane przez Greenpeace za najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu producentów elektroniki użytkowej.

Obie firmy zostały uznane przez Greenpeace za najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu producentów elektroniki użytkowej.

Wśród 18 branych pod uwagę firm najgorzej wypadł producent konsol - Nitendo. Greenpeace przygotowuje cyklicznie swój raport od sierpnia 2006 r. Klasyfikacja najbardziej zielonych producentów powstaje w oparciu o prowadzone przez firmy programy recyklingu zużytych komponentów oraz analizę ich produktów pod kątem obecności substancji toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska. Publikacja kolejnego wydania raportu planowana jest na czerwiec 2008 r. Greenpeace zestawiając kolejny ranking, zamierza uwzględnić: dane dotyczące energii zużywanej przez produkty i urządzenia oraz zużycia energii w procesie ich wytwarzania, jak również stopień wyeliminowania z produktów, takich substancji jak PCV czy BFR.


TOP 200