Tomasz Sielicki - największy udziałowiec ComputerLandu

Tomasz Sielicki, prezes zarządu ComputerLand SA, nabył 18 sierpnia br. 190 tys. akcji zwykłych na okaziciela (po 69,5 zł za akcję). Tym samym stał się największym udziałowcem warszawskiej spółki.

Tomasz Sielicki, prezes zarządu ComputerLand SA, nabył 18 sierpnia br. 190 tys. akcji zwykłych na okaziciela (po 69,5 zł za akcję). Tym samym stał się największym udziałowcem warszawskiej spółki.

Liczba posiadanych przez niego akcji zwiększyła się z 435 591 szt. (7,43%) do 630 773 szt. (10,77%). Drugim udziałowcem pod względem liczby posiadanych akcji jest amerykańska korporacja Vanstar (8,23%).


TOP 200