To rozwiązanie Flowmon pozwala monitorować chmurowy ruch Amazon VPC

Firma Flowmon Networks poszerzyła ofertę o nowe narzędzie, które pozwala zmienić chmurową infrastrukturę Amazon VPC (Amazon Virtual Private Cloud) w środowisko pozwalające wykrywać i reagować na anomalie występujące w sieci, takie jak zagrożenia bezpieczeństwa czy problemy związane z wydajnością aplikacji.

Firmy są przyzwyczajone do pełnego wglądu w infrastrukturę sieciową znajdującą się w ich lokalnych siedzibach. Jednak wraz z przechodzeniem do środowisk chmurowych, zaczyna im brakować tej widoczności, gdyż tradycyjne narzędzia (takie jak L2 tapping czy SPAN/mirror) nie działają w chmurze.

Dlatego firma Flowmon opracowała rozwiązanie do monitoringu i analizy ruchu Amazon VPC (Amazon VPC traffic mirroring). Jest to zestaw narzędzi bezpieczeństwa i monitoringu z elementami śledzenia i przechwytywania pakietów, zaczerpniętymi z rozwiązania Elastic Network Interface (ENI).

Zobacz również:

Dzięki temu rozwiązaniu klienci otrzymują taki sam poziom kontroli zasobów w chmurze, do jakiego byli przyzwyczajeni w przypadku urządzeń znajdujących się fizycznie w lokalnym centrum danych.

Rozwiązanie zostało tak zaprojektowane, że pozwala monitorować ruch w czasie rzeczywistym we wszystkich środowiskach: w siedzibie firmy, w chmurze oraz w wirtualnych i hybrydowych środowiskach.

Źródło: BITUBI


TOP 200