Teta pod nową banderą

O zmianach organizacyjnych, nowej marce i planach rynkowych towarzyszących integracji firmy TETA z Grupą UNIT4 mówi Jerzy Krawczyk, prezes UNIT4 TETA.

Trwają analizy mające na celu zbadanie, na ile produkty InsERT-u mogłyby stanowić uzupełnienie dla oferty spółek UNIT4 w innych krajach. Niewykluczone, że aplikacje InsERTu będą oferowane w skali całej grupy w modelu usługowym.

Jakie plany ma UNIT4 względem nowej spółki-córki? Zaczęło się od zmiany wizerunku…

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy, a to oznacza, że mamy dostęp do szerokiej bazy know-how i najlepszych praktyk w zakresie sprzedaży, produkcji i dystrybucji. Właśnie w tych obszarach planujemy dalsze ruchy. Jednak - patrząc z perspektywy klientów - będziemy kontynuować obecną strategię. Zamierzamy nadal rozwijać system TETA Constellation i inwestować w nowe produkty. Nie odczuwamy presji, aby na siłę zmieniać plany. Nie ma też chęci zamieniania dobrych rozwiązań na inne. Uważamy, że na dzisiaj pozycja TETA Constellation jest wystarczająca, a wprowadzenie nowego, po części konkurencyjnego rozwiązania nie przyczyni się do istotnego zwiększenia przychodów i udziałów rynkowych. Nie należy więc spodziewać się spektakularnych zmian. Dużym klientom nadal będziemy oferować oprogramowanie TETA Constellation, a nieco mniejszym - rozwijany przez Navireo, a najmniejszym zaś zaproponujemy systemy "pudełkowe" InsERT-u.

Czy to prawda, że UNIT4 chce sprzedawać rozwiązania InsERT-u na świecie?

Na polskim rynku produkty InsERT-u bardzo dobrze się sprzedają. Dynamika wzrostu sprzedaży i udziały rynkowe są niesamowite. Trwają analizy mające na celu zbadanie, w jakim stopniu produkty InsERT-u mogłyby stanowić uzupełnienie dla oferty spółek UNIT4 w innych krajach. Niewykluczone również, że aplikacje InsERT-u będą oferowane w skali całej grupy w modelu usługowym. Na ten rok nie mamy jednak konkretnych planów sprzedaży za granicą.

Kiedy na polski rynek trafi rozwijany przez UNIT4 system ?

Strategia UNIT4 zakłada, że na lokalnych rynkach sprzedawane są głównie lokalne rozwiązania. Tylko na wybrane rynki wprowadzane są systemy holenderskie. Naszym zdaniem, na polskim rynku nie jest potrzebny kolejny system ERP. Z uwagi na to nie naciskamy na wprowadzenie rozwiązań UNIT4. Z tego, co wiem, firma też nie ma planów wprowadzenia do Polski systemu Agresso ERP. Nie wykluczam jednak, że zdecydujemy się wprowadzić systemy Agresso lub Coda na rynek administracji publicznej. W tym zakresie chcemy skorzystać z doświadczeń i referencji UNIT4 w Europie Zachodniej. Jako TETA nie jesteśmy mocno obecni na tym rynku. Ewentualną sprzedaż rozwiązań UNIT4 na rynku administracji publicznej chcemy potraktować jako próbę swoich sił. Zamierzamy bazować na referencjach, m.in. z Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich, i spróbować wejść na ten rynek z systemami Agresso Business World i Coda Financials. To produkty o ogromnym potencjale i łatwe do lokalizacji.

A co z planami integracji oferty?

Myślimy o rozwiązaniach, które będą łączyć nasz system z wyspecjalizowanymi i podpartymi silnymi referencjami aplikacjami UNIT4.

Jakie projekty inwestycyjne zamierzają Państwo realizować?

Będziemy koncentrować się na organicznym rozwoju oferty i mam nadzieję, że dzięki wsparciu ze strony UNIT4 nasze systemy będą się szybciej rozwijały. Obecnie największy projekt inwestycyjny to rozwój systemu TETA Constellation. Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowego, webowego interfejsu. Do tego dochodzą nowe moduły funkcjonalne oraz dodatkowe systemy. Jednym z nich jest zupełnie nowa wersja systemu klasy Business Intelligence. Nowa odsłona systemu TETA BI to najświeższy produkt tej klasy w całej Grupie UNIT4. Oprogramowanie napisane już po zamknięciu fuzji było od początku tworzone z myślą o rynkach zagranicznych.


TOP 200