Teta kupuje Pyton Management

Teta przejmie wrocławską spółkę Pyton Management, specjalizującą się w zarządzaniu wiedzą i e-learningu. Spółki podpisały odpowiednią umowę ramową. Teta będzie kupować udziały w Pyton Management w trzech etapach.

Teta przejmie wrocławską spółkę Pyton Management, specjalizującą się w zarządzaniu wiedzą i e-learningu. Spółki podpisały odpowiednią umowę ramową. Teta będzie kupować udziały w Pyton Management w trzech etapach.

Do końca stycznia br. przejmie 70% za 10,8 mln zł, następnie 15% (do końca lipca 2008 r.) i kolejne 15% (do końca sierpnia 2009 r.). Wartość pozostałych transakcji będzie uzależniona od wysokości zysku netto Pyton Management w kolejnych latach.

Udziały sprzedają Marek Ciszak i Ireneusz Szumiło. Przejęcie Pytona dojdzie do skutku, jeżeli rada nadzorcza Tety wyda zgodę na zakup spółki, a zysk netto Pyton Management za 2006 r. wyniesie ponad 1 mln zł. Przychody Pyton Management w ub.r. to ok. 6–7 mln zł. Teta planuje kontynuowanie dotychczasowej działalności tej spółki.

Źródłem finansowania nabytych udziałów będą środki z publicznej emisji akcji. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Cenę akcji wyznaczono na 10 zł, łącznie z parkietu Teta chce pozyskać ok. 20 mln zł. Spółka planuje także inne akwizycje w kraju i za granicą. Zakupy te będą również realizowane częściowo z obecnej emisji akcji.

Jak informowaliśmy wcześniej, w 2006 r. Teta spodziewa się uzyskać 42 mln zł przychodu oraz 6,4 mln zł zysku netto. Przejmowane spółki mają zwiększyć jej zysk o 30-40%. Prognozy i plany na 2007 r. przedstawiciele wrocławskiej spółki powinni podać jeszcze w styczniu.


TOP 200