Testy Whistler Embedded

Microsoft udostępnił ok. 100 partnerom Beta 1 systemu Whistler Embedded, specjalnie zmodyfikowaną wersję następcy Windows 2000, przeznaczoną do pracy jako system do wbu- dowania w różnego rodzaju urządzenia elektroniczne i przemysłowe. Wersja Beta 1 tego oprogramowania jest stosowana głównie w takich urządzeniach klienckich, jak terminale Windows, kioski informacyjne oraz zaawansowane urządzenia typu set-top box.

Pełną wersję systemu Whistler Embedded Microsoft zamierza wprowadzić na rynek najpóźniej w 90 dni po premierze systemu Whistler - następcy Windows 2000. Głównym celem programistów z Redmond jest opracowanie systemu, który będzie umożliwiał łatwe budowanie dowolnego środowiska klienckiego z wykorzystaniem technologii komponentów.

Whistler Embedded wyposażono w nowe narzędzia programistyczne Target Designer, Component Designer, Database Manager oraz Target Analyzer. Pierwsze z nich umożliwia programistom wybranie komponentów z bazy udostępnianej przez producenta systemu i stworzenie z nich interfejsu użytkownika. Drugie narzędzie pozwala samodzielnie tworzyć programistom nowe komponenty, które następnie przy użyciu modułu Database Manager mogą zostać włączone do głównej bazy komponentów.

Target Analyzer umożliwia analizę zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami, określenie kolejności ich ładowania, a także wskazuje, jakie dodatkowe moduły i sterowniki muszą zostać dołączone do tworzonego w ten sposób zmodyfikowanego systemu operacyjnego, by uruchamiał się on na urządzeniach, na których ma pracować.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200