Testowanie routerów dla grup roboczych

Jedną z możliwości optymalizowania szybkości transferu danych w sieciach lokalnych oraz intranetach jest stosowanie nowoczesnych routerów. W laboratoriach Politechniki Berlińskiej poddano testom trzy takie urządzenia, zwracając szczególną uwagę na możliwość ich zastosowania w sieciach wydziałowych i w grupach roboczych oraz na właściwości multimedialne.

Jedną z możliwości optymalizowania szybkości transferu danych w sieciach lokalnych oraz intranetach jest stosowanie nowoczesnych routerów.

W laboratoriach Politechniki Berlińskiej poddano testom trzy takie urządzenia, zwracając szczególną uwagę na możliwość ich zastosowania w sieciach wydziałowych i w grupach roboczych oraz na właściwości multimedialne.

Obiekty testowania

Uwaga zespołu przeprowadzającego testy skupiła się na trzech routerach znanych producentów: SuperStack Switch 3800 firmy 3Com, Accelar 1100R-A z Bay Networks oraz Netlron 16 spółki Foundry Networks. SuperStack Switch 3800 był wyposażony w 24 porty 10/100BaseTX, Accelar 1100R-A w 8 portów 10/100 Mb/s i 4 porty 100 Mb/s, a Netlron 16 w 16 portów 10/100 Mb/s.

Urządzeniem pomiarowym był wysokiej klasy analizator Smartbits firmy NetCom. W testach skoncentrowano się na pomiarach:

  • gubienia (tracenia) pakietów,
  • duplikowania i kolejności pakietów,
  • czasu opóźnienia pakietów o stałych i zmiennych rozmiarach,
  • fluktuacji czasu opóźnienia (pomiar parametru o nazwie jitter).

<b class=subtit>Routery z funkcjami przełączników#

Testowanie routerów dla grup roboczych

NetIron [Foundry Networks]

Kiedy zebrano dane z określonego wydziału i wysłano je do sieci szkieletowej, wszystkie trzy testowane routery zachowały się znakomicie. Mogły być one implementowane elastycznie, np. jak przełączniki. Jeśli więc chodzi o funkcjonalność tych urządzeń, to wspierają one warstwę łącza danych, czyli warstwę drugą modelu OSI, i trasowanie IP (Internet Protocol) w warstwie trzeciej, sieciowej. W środowisku routerów nie jest to wcale normą, gdyż generalnie takie urządzenia dysponują odpowiednim procesorem, który otwiera pakiety danych, analizuje informacje nadawcy oraz adresy i kieruje pakiety za pośrednictwem tablic trasowania do konkretnych portów przeznaczenia. Pakiety muszą być jednak pośrednio magazynowane, następnie dokonuje się analizy zgodnie z algorytmem, na którym opiera się oprogramowanie. Metoda ta nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej wydajności, gdyż przetwarzanie programowe pochłania dużo czasu.

Z kolei routery przetwarzające sprzętowo funkcjonują na zupełnie innej zasadzie. Główna różnica polega na tym, że w routerach tej kategorii już nie jeden procesor przeprowadza kolejne etapy analizy sekwencyjnej, lecz steruje tymi etapami seria układów scalonych do szczególnych zastosowań - ASIC (Application-Specific Integrated Circuits). Te specjalizowane układy scalone, wykonywane na zamówienie, są wspomagane tabelami trasowania. Dzięki temu otrzymuje się dużo wyższą szybkość przetwarzania. Programowanie układów w technologii ASIC następuje - co warto przypomnieć - w fazie projektowania ich struktury logicznej. Tak więc określony program jest po prostu zaszyty w strukturze bramek tworzących dany układ i będzie wykonywany z maksymalną szybkością, na jaką pozwala wspomniana technologia. Dzisiaj nie jest to już nic nowego.

Na takiej zasadzie funkcjonowały wszystkie badane routery. Zresztą zostały one pomyślane również jako przełączniki wielowarstwowe i mogą być stosowane w dwojaki sposób: jako przełączniki warstwy drugiej odpowiednio dla Ethernetu i Fast Ethernetu lub jako przełączniki warstwy trzeciej, wspierając przełączanie IP. Eksperymentatorzy koncentrowali się szczególnie na tym drugim aspekcie.

Pomiary zostały tak zaprojektowane, ażeby można było oszacować przydatność urządzeń do zastosowań multimedialnych. Aplikacje wideo oraz głosowe narzucają szczególnie surowe wymagania dotyczące stałości czasu transferu danych i z tych względów można się nimi posłużyć do określania całkowitej wydajności testowanych urządzeń. Dla konwencjonalnych aplikacji, jak na przykład poczta elektroniczna lub serwery Web, kryteria nie są już tak ostre.


TOP 200