Test przełączników - Ethernet 10 Gb/s

Tylko porty przełącznika Force10 obsługują ramki z pełną szybkością 10 G b/s. Porty pozostałych przełączników pracują przeciętnie o ok. 20 procent wolniej.

Tylko porty przełącznika Force10 obsługują ramki z pełną szybkością 10 G b/s. Porty pozostałych przełączników pracują przeciętnie o ok. 20 procent wolniej.

Jak duże może być w Polsce zainteresowanie wdrażaniem Ethernetu 10 Gb/s? Na pewno niewiele firm zastanawia się nad budową sieci LAN opartych wyłącznie na tej technologii. Powód jest prosty - brak aplikacji, które wymagałyby w każdym punkcie sieci aż tak dużych przepływności. Ale przełączniki 10 Gb/s mogą znaleźć inne zastosowanie. Węzły sieci wyposażone w pojedyncze porty 10 Gb/s można stosować do agregowania ruchu 1 Gb/s i budowania szybko pracujących połączeń (szkielet sieci) obsługujących komunikację między przełącznikami. Takie rozwiązanie może zainteresować dużo więcej administratorów. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprezentować Państwu wyniki testu sprawdzającego, czy przełączniki Ethernet 10 Gb/s produkowane przez czterech głównych producentów sprzętu sieciowego pracują rzeczywiście tak wydajnie, jak to można przeczytać w dokumentacji technicznej.

Test przełączników - Ethernet 10 Gb/s

Tylko porty przełącznika E1200 firmy Force10 pracowały z pełną szybkością przewidzianą dla połączeń 10 Gb/s (niezależnie od tego, jaką długość miały ramki).

Test przełączników - Ethernet 10 Gb/s

Moduł 10-gigabitowy przełącznika ProCurve Routing Switch 9300m (HP), który w teście doskonale radził sobie z awaryjnym przełączaniem połączeń.

Test przełączników - Ethernet 10 Gb/s

Przełącznik FrastIron 400 (Foundry) w kategorii "Awaryjne przełączanie połączeń" zajął (wraz z urządzeniem HP) pierwsze miejsce.

Test przełączników - Ethernet 10 Gb/s

Przełącznik Cajun P882 MultiService Switch (Avaya) mógł się pochwalić najmniejszymi opóźnieniami i ich fluktuacjami wśród testowanych urządzeń.

Do rywalizacji stanęły cztery przełączniki obsługujące technologie Ethernet 1 i 10 Gb/s, produkowane przez firmy Avaya, Force10 Networks, Foundry Networks i Hewlett-Packard. Po próbach okazało się, że:

  • Porty przełącznika E1200 (Force10) pracują z pełną szybkością 10 Gb/s, niezależnie od tego, jaką długość mają ramki.

  • Przełączniki FrastIron 400 (Foundry) i ProCurve Routing Switch 9300m (HP) uzyskały najlepsze wyniki w kategorii "Awaryjne przełączanie połączeń".

  • Przełącznik Cajun P882 MultiService Switch (Avaya) mógł się pochwalić najmniejszymi opóźnieniami i najmniejszymi fluktuacjami opóźnień. W dodatku nie zgubił podczas testu QoS ani jednej z ramek, którym przypisano najwyższy priorytet.
Testy:

Do pomiaru przepływności użyto czterech zestawów testów:

  1. Środowisko oparte wyłącznie na technologii 10 Gb/s.

  2. Środowisko, w którym połączenia 1 Gb/ pracujące w obszarze dwóch przełączników agregowano, przesyłając ramki między tymi przełącznikami przez połączenie 10 Gb/s.

  3. Test sprawdzający, jak szybko sieć wraca do pracy po awarii jednego z przełączników (pomiar czasu, po którym ramki są kierowane na zapasową ścieżkę).

  4. Test sprawdzający, jak pracują usługi QoS.

Przepływności i opóźnienia

Pierwszy test badał, czy porty przełącznika pracują rzeczywiście z pełną szybkością 10 Gb/s i czy opóźnienia nie są za duże (opóźnienie - czas potrzebny do przełączenia ramki między portem wejściowym i portem wyjściowym). Badano też, czy fluktuacje opóźnień nie przekraczają dopuszczalnego progu.

Aby to sprawdzić, zbudowano sieć składającą się z jednego przełącznika dysponującego interfejsami Ethernet 10 Gb/s i z analizatora/generatora pakietów SmartBits (Spirent Communications). Wszyscy dostawcy wyposażyli przełączniki w cztery interfejsy Ethernet 10 Gb/s (tylko przełącznik firmy Avaya był wyposażony w dwa takie interfejsy). Urządzenie SmartBits symulowało pracę ponad dwóch tysięcy wirtualnych stanowisk pracy korzystających z przełącznika 10 Gb/s.

Do testowania użyto ramek o trzech różnych długościach: 64 bajty (najkrótsze ramki w sieci Ethernet), 256 bajtów (praktyka dowodzi, że aplikacje internetowe generują najwięcej ramek o tej długości) i 1518 bajtów (najdłuższe ramki obsługiwane przez sieć Ethernet).

Tylko porty jednego przełącznika - E1200 firmy Force10 - pracowały z pełną szybkością przewidzianą dla połączeń 10 Gb/s (niezależnie od tego, jaką długość miały ramki). Ważne jest również to, że przełącznik nie zgubił podczas testów ani jednej ramki. Porty przełączników Avaya, Foundry i HP pracowały z szybkością odpowiadającą ok. 80 proc. maksymalnej przepływności 10 Gb/s. Na drugim miejscu uplasował się przełącznik Foundry z wynikiem 8,6 Gb/s (obsługując ramki o długości 64 bajtów). Obsługując ramki o długościach 256 i 1518 bajtów, przełącznik uzyskał wyniki 5,5 i 5 Gb/s. Co ciekawe, porty przełącznika HP pracowały zawsze z szybkością 8 Gb/s niezależnie od długości ramek.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200