Terminale w radiowozach

Uruchomiony będzie pilotażowy system dowodzenia pojazdami interwencyjnymi policji.

Uruchomiony będzie pilotażowy system dowodzenia pojazdami interwencyjnymi policji.

Dzięki systemowi policjant będzie mógł przyjąć zgłoszenie z samochodu, zapoznać się z listą skradzionych pojazdów lub poszukiwanych osób, a także na miejscu wprowadzić do samochodowego terminala dane przeznaczone dla kolegów w komisariacie.

"Rozpisany przez nas przetarg został już rozstrzygnięty; obecnie czekamy na decyzję ministra" - poinformował Zbigniew Chwaliński, dyrektor Biura Informatyki Komendy Głównej Policji. Zgodnie z ustawą do czasu zatwierdzenia wyniku przetargu nie znana jest nazwa firmy, która będzie wykonawcą projektu. Wiadomo jednak, że do drugiego, ostatniego etapu przetargu zakwalifikowały się Siemens-Nixdorff, Unisys i niemiecka firma Kreutler.

Początkowo projektem zostaną objęte Warszawa i Szczecin. Oba miasta - zdaniem Sławomira Wikło z KGP - zostały wybrane ze względu na to, że Warszawa posiada najwięcej patroli interwencyjnych w Polsce, a Szczecin ma już przygotowaną kadrę pod względem informatycznym. W pierwszym etapie, czyli automatyzacji zgłoszeń, czas w którym policjant znajdzie się na miejscu zajścia zostanie skrócony do kilku minut. "Jest to już standardem na świecie" - zauważa Sławomir Wikło. Po zakończeniu drugiego etapu centrala będzie miała możliwość śledzenia położenia wszystkich patroli krążących po mieście prawdopodobnie dzięki wykorzystaniu łączności satelitarnej.

W ostatnim etapie każda grupa patrolowa bedzie wyposażona w kuloodporne terminale umożliwiające dwukierunkową łączność z komendą policji.

"Optymistycznie można założyć, że już w 1997 r. ok. dwustu warszawskich patroli będzie korzystać z dobrodziejstw wprowadzanego systemu" - zapewnił Sławomir Wikło.


TOP 200