Ten raport zawiera rekomendacje, które pozwalają firmom lepiej chronić swoje systemy IT

Cisco zaprezentowało szóstą już edycję swojego corocznego raportu CISO Benchmark Report, przedstawiając w nim wnioski z badania, w którym udział wzięło 2800 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z 13 krajów na całym świecie. Publikacja zawiera 20 najistotniejszych rekomendacji z zakresu cyberbezpieczeństwa na rok 2020, które zostały wypracowane przez Radę Doradczą CISO (Chief Information Security Officer) na podstawie analizy wyników badań.

Okazuje się, że obecnie statystyczna firma wykorzystuje średnio ponad 20 technologii z zakresu bezpieczeństwa. Mimo że trend polegający na konsolidacji zyskuje na popularności, to 86% przebadanych organizacji korzysta z rozwiązań pochodzących od 1 do 20 dostawców.

Ciekawe jest to iż 42% respondentów zadeklarowało porzucenie proaktywnych działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami, co ma związek z przesytem informacji na temat cyberbezpieczeństwa. Ponad 96 proc. osób, które tak stwierdziły, zwraca uwagę na fakt, że zarządzanie środowiskiem, na które składają się rozwiązania pochodzące od wielu dostawców, stanowi duże wyzwanie.

Zobacz również:

  • Cisco wspiera rozwój umiejętności cyfrowych i bezpieczeństwa IT
  • Jak firmy podejmują decyzję w kwestiach bezpieczeństwa?
  • Nowe narzędzia chmurowe Cisco dla systemów OT

Blisko połowa (bo 4%) badanych organizacji stwierdziło, że centra danych są niezwykle trudne do obrony przed cyberatakami, a jednocześnie 39% stwierdziło, że ma problemy z zabezpieczeniem aplikacji. Najbardziej kłopotliwym miejscem do obrony danych była chmura publiczna - 52 proc. uznało ją za bardzo lub niezwykle trudną do zabezpieczenia, a 50 proc. stwierdziło, że infrastruktura chmury prywatnej stanowi największe wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa.

Kolejnym problemem jest ochrona urządzeń mobilnych. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że urządzenia mobilne są obecnie niezwykle trudne do ochrony. Wdrożenie technologii umożliwiającej realizację strategii ograniczonego zaufania (zero-trust) może pomóc w zabezpieczeniu urządzeń bez konieczności ograniczania produktywności pracowników.

Jeśli chodzi o zabezpieczenia dostępu do sieci, aplikacji i urządzeń, to tylko 27% organizacji stosuje obecnie uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), które jest skuteczną technologią realizującą politykę ograniczonego zaufania w celu zabezpieczenia pracowników. Jednocześnie mikro-segmentacja, czyli podejście oparte o zasadę braku zaufania w celu zabezpieczenia cyfrowych zasobów, jest wykorzystywana przez zaledwie 17 proc. respondentów.

Jednym z kluczowych wyzwań na rok 2020 jest fakt, że 46 proc. organizacji, w porównaniu z 30 proc. w zeszłym roku, zanotowało incydent spowodowany niezałataną podatnością. W poprzednim roku 68 proc. organizacji, które doświadczyły naruszenia danych z powodu niezałatanej podatności, poniosło straty co najmniej 10 000 rekordów. Natomiast w przypadku ankietowanych, którzy stwierdzili, że doświadczyli naruszenia bezpieczeństwa z innych przyczyn, podobne straty poniosło 41 proc. organizacji.

A oto najważniejsze rekomendacje zawarte w raporcie:

1. Skutecznym działaniem jest stosowanie obrony warstwowej, która powinna obejmować uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), segmentację sieci i ochronę punktów końcowych.

2. Uzyskanie najwyższego poziomu widoczności sieci pozwoli wzmocnić zarządzanie danymi, obniżenie ryzyka i zwiększenie zgodności z politykami bezpieczeństwa.

3. Istotny jest także wysoki poziom „cyfrowej higieny”: wzmocnienie systemów obronnych, aktualizacja i stałe „łatanie” urządzeń oraz bieżące prowadzenie ćwiczeń i szkoleń.

4. Polityka ograniczonego zaufania (zero-trust) pomoże osiągnąć w organizacji dojrzałość w zakresie bezpieczeństwa.

5. Aby redukować złożoność procesów i przeciążenie ciągłymi alertami, warto przyjąć zintegrowane podejście platformowe przy zarządzaniu wieloma rozwiązaniami bezpieczeństwa.

Źródło: Cisco

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200