Ten raport alarmuje - prawie jedna trzecia firm nie ma spójnego planu walki z cyberprzestępcami

Z najnowszego raportu opublikowanego przez VMware wynika, że liczba cyberataków na firmy i korporacje wzrosła w marcu aż 148% w stosunku do danych z lutego. Ma to m.in. związek ze zwiększonym wykorzystaniem pracy zdalnej i zabieraniem przez zatrudnionych sprzętu firmowego do domu w trakcie pandemii.

Choć 45 proc. firm przyznaje, że kompleksowa strategia bezpieczeństwa, opracowana przez działy IT, sieci oraz cyberbezpieczeństwa, pozwoliła by znacząco ograniczyć liczbę ataków, ponad 29 proc. z nich nie planuje wspólnych działań.

Niestety aż 29% dyrektorów ds. IT i bezpieczeństwa (czyli prawie jedna trzecia), zapytanych przez firmę Forrester, która wykonała to badanie na zlecenie VMware, przyznało, że nie zamierza w najbliższym czasie stworzyć dla swoich firm kompleksowych strategii ochrony i widoczności sieci. Jednocześnie 45% z nich uważa, że tak wspólna strategia, pozwoliła by znacząco ograniczyć liczbę incydentów oraz wycieków i przyspieszyłaby identyfikację nowych zagrożeń.

Zobacz również:

Sami ankietowani przyznali jednak, że jest to zadanie trudne w realizacji. 84 proc. z nich mówi wprost, że ich działy IT, bezpieczeństwa i sieci nie mają dobrych relacji. Ponad połowa organizacji chce więc przymusić szeroko rozumiane działy technologiczne do współpracy, wdrażając w ciągu najbliższych 3-5 lat model wspólnej odpowiedzialności. Dla 58 proc. organizacji kluczowa jest współpraca w zakresie ochrony infrastruktury IT, dla 51 proc. przy wykrywaniu zagrożeń, a dla 43 proc. bezpieczeństwo chmurowe.

Zdaniem ekspertów, stan współczesnej infrastruktury IT należy monitorować kompleksowo. Zaniedbania w tym obszarze mogą kosztować setki tysięcy dolarów strat. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Także współpraca poszczególnych działów musi być bardziej kompleksowa, a jej początek musi stanowić odpowiednia infrastruktura oraz strategia sieciowa.

Obecnie tylko 38 proc. firmowych zespołów ds. rozwoju sieci, bierze aktywny udział w opracowywaniu strategicznych dokumentów i procedur bezpieczeństwa – podaje raport VMware. Jednocześnie 60 proc. z nich jest angażowanych w działania mające na celu bieżącą ochronę firmowych danych i aplikacji.

Uzyskane przez VMware wyniki badań pozostają w wyraźnej sprzeczności z faktem, że nowoczesne sieci są postrzegane przez firmy jako niezbędny element biznesowego cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania. Według IDC ponad 43 proc. europejskich firm oraz instytucji przyznaje, że cyfryzacja infrastruktury sieciowej to dla nich priorytet do 2021 roku

Firmy, które chcą szybko dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych, muszą mieć nieprzerwany i bezpieczny dostęp do innowacyjnych aplikacji z poziomu data center, chmury i to bez względu na urządzenia końcowe. Gwarantem tej swobody jest dzisiaj sterowana programowo sieć Virtual Cloud Network. Taka sieć musi się jednak na stałe wpisać się w DNA europejskich firm. Musi być strategicznym orężem, a nie tylko linią na wykresach poszczególnych działów zajmujących się technologiami w firmie” komentuje Van Doorn z VMware.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2020 r. na grupie 665 dyrektorów ds. IT i cyberbezpieczeństwa, w 17 krajach regionu EMEA m.in w Niemczech, Francji, Wlk. Brytanii, Rosji i Polsce. Ankietowani reprezentowali firmy z takich branż jak handel, edukacja, usługi finansowe czy telekomunikacja.

Źródło: VMware


TOP 200