Telmat w Polsce

Czy tylko Stany Zjednoczone mają dużo do powiedzenia w dziedzinie systemów UNIX-owych? Bynajmniej. Mała francuska firma, założona przez syna górnika o swojsko brzmiącym nazwisku, zasłużenie zdobywa coraz więcej klientów na tym trudnym rynku.

Czy tylko Stany Zjednoczone mają dużo do powiedzenia w dziedzinie systemów UNIX-owych? Bynajmniej. Mała francuska firma, założona przez syna górnika o swojsko brzmiącym nazwisku, zasłużenie zdobywa coraz więcej klientów na tym trudnym rynku.

Jako młody człowiek studiował mechanikę. Mając lat 17 wstąpił do Francuskich Sił Powietrznych, by zostać pilotem. Niestety przykry wypadek pokrzyżował te plany. Pozostał w obsłudze naziemnej i przeszedł gruntowne szkolenie w elektronice i sterowaniu. W 1969 roku zakończył służbę wojskową i podjął pracę w dużej firmie elektronicznej, gdzie pozostał przez 10 lat. W 1981 roku założył własną firmę TELMAT z kapitałem początkowym 100 tys. franków (ok. 20 tys. USD). W 1983 przyjął propozycję Centre Nationale d'Etudes de Tele-communications (CNET) seryjnej produkcji dla France-Telecom komputera modularnego SM90, działającego pod kontrolą systemu UNK. Tym samym został pionierem UNIX-a

we Francji. W 1985 włączył się w prace nad systemem transputero-wym Super-Node. Dalszy rozwój to same nowoczesne technologie: przetwarzania obrazów trójwymiarowych, przetwarzanie równoległe, su-perkalkulator T-Node i kalkulator neuronowy, udział w projektach "ESPRIT. Komputerowa piekarnia

W 1985 siedzibą TELMAT-u była stara piekarnia w alzackim mieście Soultz. Tam też powstał Supernode. Zatrudnionych było już 40 osób, zaś obroty osiągnęły kwotę 25 milionów franków. Dzisiaj liczba pracowników wzrosła do 240, siedziba jest mniej skromna, zaś ambicją - stać się czołową firmą w swojej branży. Interesująca jest struktura TELMAT-u. Ponad 60% personelu to inżynierowie. Dopiero w 1987, kiedy stan osobowy

przekroczył 100 zatrudnionych, mianowano drugiego dyrektora firmy ds. finansowych. Od 1989 jest również dyrektor marketingu, zaś w ubiegłym roku pan Cholley został dyrektorem generalnym. Zatem cały zarząd liczy cztery osoby. Żaden z dyrektorów ani pracowników nie jest akcjonariuszem. Tylko kilka osób ma powyżej czterdziestki. Ludzie pracują w TEL-MACIE, bo chcą coś osiągnąć, rozwiązywać nowe problemy, poznawać nowe technologie. Styl pracy jest bardzo otwarty, co pomaga również minimalizować błędy. Ryzyk fizyk

TELMAT Informatique proponuje nową architekturę systemów komputerowych opartą na zasadzie równoległego przetwarzania. Najnowsza oferta firmy obejmuje komputery: • T-Node - składa się z transputerów T800 firmy INMOS (SGS-Thom-son) z 32-bitowym procesorem RISC

O następujących parametrach: 12,5 Mips, 1,8 MFlops, 20 lub 25 MHZ, 64-bitowy arytmometr, 4 KB szybkiej pamięci cache, dodatkowa pamięć od 1 do 8 MB, 4 łącza zapewniające komunikację między transputerami z prędkością 20 Mb/sek. Można je łączyć w zestawy od 16 do 64 transputerów, co daje maksymalnie 800 Mips i 120 MFlops.

• MEGA Node - składa się na nie od 128 do 1024 transputerów, co zapewnia max. 2 GigaFlopsy. Taki komputer składa się z par 16-transputerowych T-Node łączonych poprzez „Inter-node Switch".

Komputerowe Słoneczko

Systemem operacyjnym iransputerów TELMAT jest HELIOS, firmy Peri-helion Software LTD., UNLX-podobny system do komputerów o rozproszonej pamięci, zaś podstawowym językiem programowania jest OCCAM firmy INMOS. Dodatkowo większość znanych języków programowania, takich jak C, FORTRAN, PASCAL została dostosowana do tego środowiska. Najczęstsze zastosowania T-Node to:

- trójwymiarowa synteza i przetwarzanie obrazu techniką „śledzenia wiązki", przydatne np. w medycynie

- symulacja sieci neuronowych, co można wykorzystać w robotyce czy analizie mowy

- obliczanie struktur metodą elementów skończonych.

We Francji...

Do klientów firmy należą: France Telecom, Ecole des Mines, BULL, RENAULT, ALCATEL, Electricite de Fran-

ce, Banque Populaire, Thomson, Philips, uniwersytety w Paryżu, Tuluzie, Nancy, Lyon, Strasbourg, Greno-ble.

Szczególnym klientem TELMAT-u była francuska firma ubezpieczeniowa, Caisse Primaire d'Assurance Ma-ladie (CPAM) regionu Val-d'Oise. Ich kłopot polegał na tym, że nie mieli już gdzie trzymać dokumenty swoich klientów, których jest ponad milion. Tym bardziej że są zmuszeni przepisami trzymać dokumenty każdego klienta aż do zgonu spadkobierców, to znaczy średnio przez 70 lat. TELMAT zaproponował system złożony ze stacji roboczych UNIX STE 30 pracujących pod X-Windows i komputerowe dyski optyczne Dorofile firmy Dorotech, wszystko połączone w sieci Ethernet i zaprogramowane za pomocą Oracle v.6. Dokumenty są wczytywane poprzez skaner i przechowywane do 300 spraw na każdym' dysku. Cały system zamortyzuje się w ciągu trzech lat zamiast zakładanych pięciu.

...i w Polsce

W ramach pomocy EWG dla Polski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał najnowszy komputer UNIX-owy TELMAT TR 5200 oparty o procesor Motorola 88000. W skład systemu wchodzi 6 terminali X-Win-dows oraz 7 terminali alfanumerycznych.

Pośrednikiem był dystrybutor komputerów TELMAT w Polsce firma InfoViDE z Warszawy.


TOP 200